Home > Node > 97

Az új Ptk. szerint is lesz operatív lízing

Az új Ptk. szerint is lesz operatív lízing

péntek, március 7, 2014

A Mazars Kft. a közelmúltban megjelentetett hírlevelével és az annak nyomán megjelent cikkekkel, elemzésekkel kapcsolatosan a Magyar Lízingszövetség az alábbi véleményt fogalmazta meg.

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk. új alapokra helyezi a pénzügyi lízing fogalmát. Szakmai szempontból számos jogértelmezési kérdés fogalmazódott meg nemcsak a pénzügyi lízing definíciójával, hanem a pénzügyi lízingügyletekre vonatkozó egyes előírásokkal kapcsolatban is. A Magyar Lízingszövetség ezen kérdéseit, észrevételeit a jogszabály előkészítése során egyébként többször jelezte is és a továbbiakban is mindent elkövet, hogy a jogértelmezési kérdések semmiképpen ne befolyásolják hátrányosan a jövőbeli finanszírozás menetét. Egyetértünk a Mazars által előadott figyelemfelhívással, hiszen valóban jelentős változások lépnek életbe a 2014. március 15-ét követően megkötött finanszírozási ügyletek tekintetében. Ugyanakkor a Mazars által kiadott hírlevél és az annak kapcsán napvilágra került cikkek, elemzések néhol túlzottan általánosítóak, és több ponton helyesbítésre szorulnak:

(1) A lízingcégek ügyfeleik részére igyekeztek megfelelő tájékoztatást adni az új Ptk. hatályba lépésével kapcsolatos változásokról, a lízingcégek felülvizsgálták és aktualizálták az általuk alkalmazott szerződéseket annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az új Ptk. által előírt szabályoknak is. Így túlzottan általánosító és esetleg tévesen is értelmezhető az a kijelentés, hogy „sok piaci szereplő még nem is hallott erről a változásról”, hiszen a lízingpiaci szolgáltatók mindegyike felkészült a jogszabály-módosítás hatályba lépésére, emellett pedig az új Ptk hatályba lépését követően megkötendő lízingszerződések esetén a lízingcégek (ahogy eddig is) ezután is meg fogják adni a lehető legteljesebb körű tájékoztatást ügyfeleik részére, annak érdekében, hogy azok kiválaszthassák a nekik megfelelő finanszírozási formát.

(2) Túlzottan általánosító következtetést vonnak le a megjelent tájékoztatások azzal is, hogy kimondják: „Mivel a pénzügyi lízing fogalmát a számviteli törvény a Ptk.-ra hivatkozva definiálja, ezért, a fentieknek megfelelően, a 2014. március 15-ét követően megkötött tartós bérleti konstrukciókat mind a bérbeadónak, mind a bérbevevőnek a pénzügyi lízing szabályai szerint kell kezelnie. Így például a „tartós bérletbe átvett” eszközök után már nem a bérbeadó, hanem a bérbe vevő fogja elszámolni az értékcsökkenést, ugyanis az eszközt neki kell majd nyilvántartania.” Valóban lesznek olyan operatív lízingügyletek, vagy tartós bérleti szerződések, amelyek a jelenlegi jogszabályi környezetben nem minősíthetők 3 pénzügyi lízingnek, de az új Ptk. szerint viszont a pénzügyi lízing fogalmának fognak megfelelni, ezáltal a felek (ilyen feltételek megléte esetén) pénzügyi lízingszerződést fognak kötni. Ugyanakkor ez a legkevésbé sem jelenti azt, hogy “Automatikusan lízing lesz a tartós bérletből “ (www.mfor.hu), vagy hogy “Lízinggé alakul át a tartós bérlet” (Figyelő Online). A tartós bérlet és az operatív lízing konstrukció megmarad és továbbra is választható opció lesz a lízingcégek ügyfelei számára.

(3) A fentiek mellett fontos a Mazars elemzésének egy lényegi elemét is pontosítani: a pénzügyi lízing fogalma nem a lízingtárgy hasznos élettartamát, hanem gazdasági élettartamát említi és azt hasonlítja össze a lízingügylet futamidejével (a szabályozás szerint pénzügyi lízingnek minősül, ha az ügylet futamideje eléri a lízingtárgy gazdasági élettartamát). A hasznos élettartamot (erősen leegyszerűsítve) az értékcsökkenés elszámolásának idejével azonosíthatjuk, míg a gazdasági élettartam ettől eltérő, a hasznos élettartamnál általában jóval hosszabb időszakot jelöl. A nemzetközi számviteli sztenderd (IAS 17) szerint a gazdasági élettartam az eszköz gazdasági használhatóságához kötődik. A gazdasági élettartamot elérő futamidő mellett a pénzügyi lízing további két fogalmi elemét rögzít az új Ptk.: (1) lízingbevevő meghatározott áron jogosulttá válik a tulajdonszerzésre a futamidő végén, vagy (2) a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskori piaci értékét. Az operatív lízingügyletek, vagy tartós bérleti konstrukciók nem tartalmazzák a tulajdonszerzés lehetőségét, így egyetlen lényegi feltétel vizsgálandó az ügylet minősítése során, az, hogy a lízingdíjak összege milyen arányt képvisel a lízingtárgy értékéhez képest.

A fentieket összefoglalva: az új Ptk. hatályba lépésével nem szűnik meg a tartós bérleti, vagy operatív lízing konstrukció, a lízingcégek pedig továbbra is állnak ügyfeleik rendelkezésére a legmegfelelőbb és a jogszabályokkal teljes mértékben összeegyeztethető finanszírozási konstrukciók kidolgozásában.