Címlap > Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelme fontos a BNP Paribas csoport számára - amelyhez az Arval leányvállalatok is tartoznak -, amely e tekintetben szigorú elveket fogadott el az egész csoport számára, és amelyek a csoport jelen adatvédelmi nyilatkozatában érhetőek el.

Ez az Arval Információs- és Adatvédelmi Nyilatkozata, amely részletes információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatban [Arval Magyarország Kft, 1113 Budapest, Bocskai út 134-146] ("mi").

Adatkezelőként a tevékenységünk során felelősséggel tartozunk az Ön személyes adatainak összegyűjtéséért és feldolgozásáért. Az Arval Adatvédelmi Nyilatkozat célja tájékoztatni Önt arról, hogy mely személyes adatait gyűjtjük össze (mint ügyfelünk, vagy mint vállalati ügyfelünk alkalmazottja) vagy vállalati ügyfelünk képviselőjeként, miért használjuk és osztjuk meg ezeket az adatokat, mennyi ideig tároljuk ezeket továbbá, ön milyen jogokkal bír és hogyan érvényesítheti azokat.

Igény esetén - amennyiben egy konkrét termékhez vagy szolgáltatáshoz szükséges - további információt nyújtunk.

 

1. MILYEN SZEMÉLYES ADATAIT HASZNÁLJUK?

 

Személyes adatait a tevékenységünk végzéséhez szükséges mértékben gyűjtjük össze és használjuk fel, annak érdekében, hogy magas színvonalú személyre szabott termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk.

Különféle típusú személyes adatokat gyűjthetünk Önről, többek között:

• azonosító adatok (például név, személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, állampolgárság, születési hely és dátum, nem, fénykép, IP cím);

• kapcsolat felvételi adatok (például postacím és e-mail cím, telefonszám);

• családi helyzetre vonatkozó adatok (például családi állapot, gyermekek száma);

• adózási státusz (például adóazonosító, adózási státusz);

• foglalkoztatási adatok (pl. foglalkozás, munkáltató neve, elhelyezkedése);

• banki, pénzügyi és tranzakciós adatok (például hitelkártya-szám, bankszámlaadatok, fizetési adatok);

• a jármű bérleti szerződésre vonatkozó adatok (pl. Ügyfél azonosító száma, szerződés száma, jármű azonosító száma);

• biztosítási esetekre vonatkozó adatok (például biztosítási története, beleértve a kifizetett kártalanításokat és szakértői jelentéseket, az áldozatokkal kapcsolatos információkat);

• az Ön, szokásaihoz és preferenciáihoz kapcsolódó adatok:

o termékeink, szolgáltatásaink és tranzakciós adataik felhasználásával kapcsolatos adatok;

o a velünk való kapcsolattartás adatainak forrásai: fiókjaink (kapcsolat felvételi jelentések), internetes weboldalaink, alkalmazásaink, szociális média oldalaink, találkozó, hívás, chat, e-mail, interjú, telefonbeszélgetés;

• videó megfigyelés (beleértve a CCTV-t) és földrajzi hely-meghatározási adatok (például a helyzet-meghatározásra szolgáló helyek azonosítása az Ön számára, illetve speciális szolgáltatások, mint például a gépkocsi megosztása).

A termék/szolgáltatás jellegétől függően gyűjthetünk biometrikus adatokat (pl. ujjlenyomat, hangminta vagy arcminta, amely azonosításra és biztonsági célokra felhasználható) csak az ön kifejezett előzetes beleegyezésével

Ezenkívül, szabálysértésekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos adatok: a közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos bírság kezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatokat  jogilag engedélyezett mértékben dolgozunk fel

Soha nem dolgozunk fel faji vagy etnikai származásra vonatkozó információt, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai hitre, szakszervezeti tagságra vonatkozó információt, genetikai adataival vagy a szexuális orientációjával kapcsolatos személyes adatokat, kivéve, ha törvény írja azt elő számunkra.

Az adatbázisaink ellenőrzéséhez vagy kiegészítéséhez az általunk felhasznált adatokat közvetlenül Öntől vagy az alábbi forrásokból szerezzük be:

• a hivatalos hatóságok által rendelkezésre bocsátott kiadványok/adatbázisokból (pl. hivatalos folyóiratok);

• vállalati ügyfeleink és/vagy fiókjaik és leányvállalataik (például a munkáltatója) vagy a szolgáltatóktól;

• harmadik felek, például hitelminősítő ügynökségektől és csalást megelőző ügynökségektől vagy adatközvetítőktől az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban;

• weboldalak / közösségi média, amelyek az Ön által közzétett információkat tartalmazzák (például saját weboldalán vagy közösségi média oldalán); és

• harmadik felek által nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból.

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE, BELEÉRTVE A KÖZVETETT ADATGYŰJTÉST

 

Bizonyos körülmények között a velünk közvetlen kapcsolatban álló, a múltban kapcsolatban állt vagy potenciálisan kapcsolatban álló magánszemélyekről személyes adatokat gyűjtünk, melyek felhasználásra kerülnek például:

• Jövőbeni ügyfelek - bizonyos okokból úgy is gyűjthetünk Önről adatokat, hogy nincs Önnel közvetlen kapcsolatunk. Például abban az esetben, ha munkáltatója tájékoztatást nyújt Önről, vagy az Ön elérhetőségét az egyik ügyfelünk biztosítja számunkra, például:

• Családtagok;

• kölcsönfelvevők / garanciavállalók;

• jogi képviselők (meghatalmazással rendelkezők);

• ügyfeleink fizetési tranzakcióinak kedvezményezettjei;

• biztosítások és biztosítótársaságok kedvezményezettjei;

• főbérlők;

• végső (tényleges) tulajdonos;

• Ügyfelek adósai (például csőd esetén);

• társaság részvényesei;

• jogi személy képviselői (lehet, hogy ügyfél vagy eladó);

• szolgáltató és kereskedelmi partnerek munkatársai.

 
3. MIÉRT ÉS MI ALAPJÁN TÖRTÉNIK A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA?

 

a)         Jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés :

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a különböző jogi és szabályozási kötelezettségünknek való megfelelés érdekében, többek között:

• a banki és pénzügyi szabályzatok, amelyeknek megfelelően:

o          biztonsági intézkedéseket tudjunk hozni a visszaélések és a csalások megelőzése érdekében;

o          észleljük azokat a tranzakciókat, amelyek eltérnek a szokásos mintáktól;

o          meghatározzuk az Ön hitelkockázati pontszámát és a megtérülési kapacitását;

o          figyelemmel kísérjük és jelentsük az intézmény által felmerülő kockázatokat;

o          szükség esetén telefonhívásokat, chat-ket, e-maileket rögzít stb.

• megfelelő hatósági hatóság vagy igazságügyi hatóság hivatalos kérésére (például a járművezető beazonosítása és az adatok átadása az illetékes hatóságoknak),

• pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése;

• szankciókra és embargókra vonatkozó jogszabályok betartása;

• adócsalás elleni küzdelem, adóellenőrzések és az értesítési kötelezettségek teljesítése;

b) Szerződéskötés vagy szerződéskötést megelőző lépések megtétele az Ön kérésére :

Alkalmazandó Önre abban az esetben, ha (gépjármű)vezetőként, egyéni ügyfélként kezeljük :

A személyes adatait a szerződésünk megkötésére és végrehajtására használjuk, többek között:

•           értékeljük, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást tudunk-e kínálni, és milyen feltételek mellett;

•           tájékoztatást nyújtunk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról;

•           az alábbi szolgáltatások tervezése és végrehajtása : (i) jármű szállítása, visszaszállítása, karbantartása és javítása (ideértve a gyártók általi autós visszahívásokat is), (ii.) értéknövelő szolgáltatások (pl. Üzemanyag és autópályadíj), valamint (iii) a jármű megvásárlása (használt gépjármű esetén);

•           vitás kérdések kezelése (például adósságbehajtás), és segítségnyújtás válaszadás az Ön kéréseire és panaszaira (beleértve a biztosítási követeléseket is);

•           az Ön mobilitásának biztosítsa és megkönnyítse, lehetővé téve Önnek, hogy könnyen hozzáférhessen bizonyos szolgáltatásokhoz közvetlenül az okostelefonján vagy mobil alkalmazáson keresztül, továbbá

•           számlák és nyugták kezelése és korrigálása.

c) Jogos érdekeink teljesítése érdekében

Az Ön személyes adatait a termékeink vagy szolgáltatásaink kialakítása és fejlesztése, a vállalati ügyfelek szerződéses kapcsolatának kezelése érdekében, kockázatkezelésünk javítása és jogaink védelme érdekében kezeljük, beleértve:

•           tranzakciók igazolása;

•           csalásmegelőzés;

•           megelőző kampányok, pl. közlekedési vagy közúti veszélyekkel kapcsolatos riasztások elkészítése;

•           a harmadik országok hatóságainak (az EGT-n kívül található) hivatalos kéréseire adott válasz;

•           IT menedzsment, beleértve az infrastruktúra kezelését (például megosztott platformok) és az üzleti folytonosságot továbbá az informatikai biztonságot;

•           egyedi statisztikai modellek létrehozása az egyedi tranzakciók elemzése alapján például a gépjárművezető profiljának meghatározása érdekében;

•           aggregált statisztikák, tesztek és modellek létrehozása a kutatás és fejlesztés területén, a vállalatcsoportunk kockázatkezelésének javítása, illetve a meglévő termékek és szolgáltatások javítása vagy újak létrehozása érdekében;

•           alkalmazottaink képzése a telefonos ügyfélszolgálathoz érkező telefonhívások rögzítésével;

•           a kínálatunknak és más BNP Paribas entiták személyre szabása:

•           termékeink vagy szolgáltatásaink minőségének javítása (beleértve a kliensek elégedettségi felméréseit);

•           olyan termékek vagy szolgáltatások hirdetése, amelyek megfelelnek az Ön helyzetének és profiljának.

Ezt az alábbi módon érhetjük el :

o          jövőbeni és jelenlegi ügyfeleink szegmentálása;

o          a szokások és jellemzők elemzése a különféle csatornákon (fiókjainkban történt látogatások, e-mailjeink vagy üzeneteink, weboldalaink látogatása stb.);

o          az Ön által birtokolt/használt termékek vagy szolgáltatások összepárosítása egyéb adatokkal, amelyek rendelkezésünkre állnak Önről.

Alkalmazandó, amennyiben Ön vállalati ügyfelünk alkalmazottja :

•           értékeljük, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást tudunk-e kínálni, és milyen feltételek mellett;

•           tájékoztatást nyújtunk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról;

•           az alábbi szolgáltatások tervezése és végrehajtása : (I) a jármű szállítása, visszaszállítása, karbantartása és javítása (ideértve a gyártók általi autós visszahívásokat is), ii. értéknövelő szolgáltatások (pl. Üzemanyag és autópályadíj), valamint iii a jármű megvásárlása (használt gépjármű esetén);

•           vitás kérdések rendezése (például adósság behajtás), és segítségnyújtás válaszadás az Ön kéréseire és panaszaira (beleértve a biztosítási követeléseket is);

•           olyan digitális platform biztosítása, amely lehetővé teszi (i) hogy könnyedén hozzáférhessen bizonyos szolgáltatásokhoz az okostelefonján, és (ii.) egy járműflotta használata jármű-megosztás útján, a járműkihasználtság arányának növelése érdekében;

•           a flotta állapotára és trendjeire vonatkozó jelentés átadása az autópark üzemeltetéséért felelős személynek (pl. karbantartásról, üzemanyag fogyasztásról, autópályadíjak használatáról);

•           számlák és nyugták kezelése és korrigálása.

Az adatok anonim statisztikákká összegezhetőek, amelyek professzionális ügyfelek számára felkínálhatóak, azok üzleti tevékenysége fejlesztése érdekében.

d. Az Ön választásának tiszteletben tartása, ha beleegyezését kértük egy konkrét adat feldolgozásához:

Bizonyos esetekben beleegyezését kell, hogy adja adatainak feldolgozásához, például:

• amennyiben a fenti célok automatizált döntéshozatalhoz vezetnek, amely joghatásokat vált ki vagy jelentősen érinti Önt. Ezen a ponton külön tájékoztatjuk Önt az érintett logikáról, valamint az ilyen jellegű feldolgozás jelentőségéről és tervezett következményeiről;

• ha további adatfeldolgozásra van szükség a 3. ponttól eltérő célokra, akkor értesítjük Önt, és szükség esetén megkérjük a beleegyezését.

 
4. KIVEL OSZTJUK MEG A SZEMELYES ADATAIT?

 

A fent említett célok elérése érdekében személyes adatait csak az alábbi személyeknek adjuk ki:

• a BNP Paribas Csoport tagjai (például annak érdekében, hogy Ön a csoportos termékek és szolgáltatások teljes köréből részesülhessen);

• a szolgáltatásokat a mi nevünkben nyújtó szolgáltatók;

• független ügynökök, közvetítők vagy brókerek, banki és kereskedelmi partnerek, amelyekkel rendszeres kapcsolatban vagyunk,

• pénzügyi vagy igazságügyi hatóságok, állami vagy központi szervek, kérésre és a törvény által megengedett mértékben;

• egyes szabályozott szakemberek, például ügyvédek, közjegyzők vagy könyvvizsgálók számára.

 
5. SZEMÉLYES ADATOK ÁTRUHÁZÁSA AZ EGT-EN KÍVÜL

 

Az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származó nemzetközi átutalások esetén az Ön személyes adatai azon az alapon kerülhetnek továbbításra, amely esetekben az Európai Bizottság elismerte az EGT-n kívüli országot, mert az megfelelő szintű adatvédelmet biztosít.

Azon EGT-n kívüli országokba történő átcsoportosítások esetében, amelyek védelmi szintjét az Európai Bizottság nem ismerte el, vagy az adott helyzetre vonatkozó eltérésre támaszkodunk (pl. ha az átadás szükséges ahhoz, hogy szerződésben vállaltakat teljesítsük, pl. nemzetközi fizetés lebonyolítása), vagy a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az alábbi védőintézkedések valamelyikét hajtjuk végre:

• az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek;

• megfelelő vállalati szabályok kötelezővé tétele.

Amennyiben meg szeretné szerezni a védőintézkedések egy másodpéldányát vagy részletes tájékoztatást arról, hogy ezek hol állnak rendelkezésre, akkor a 9. szakaszban leírtak szerint írásos kérelmet küldhet.

 
6. MILYEN HOSSZAN TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

 

Személyes adatait az érvényben lévő törvényeknek és előírásoknak, illetve a működési követelményeinkre vonatkozó egyéb időszakoknak megfelelően tároljuk, például a számlavezetés, az ügyfélkapcsolat-kezelés megkönnyítése érdekében, a jogi követelésekre vagy szabályozási kérdésekre való válaszadáshoz szükséges idő figyelembevételével. Például az ügyféladatok nagy része a szerződéses kapcsolat időtartama alatt és a szerződéses jogviszony megszűnését követően a jogi követelések gyakorlásának vagy védelmének biztosításához szükséges ideig kerül tárolásra.

A cookie-k, valamint az eszközön tárolt egyéb kapcsolódási és nyomonkövetési adatok a megőrzés napjától számított [visszatartandó időszak – megerősítésre szorul] lejártáig kerülnek megőrzésre.

 
7. MILYEN JOGAI VANNAK, ÉS HOGYAN GYAKOROLHATJA AZOKAT?

 

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban Ön a következő jogokkal rendelkezik:

o          Hozzáférés: kérheti a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkat és a személyes adatok másolatát.

o          Helyesbítés: amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor kérheti ezen személyes adatai módosítását.

o          Törlés: a törvény által megengedett mértékben kérvényezheti a személyes adatai törlését.

o          Korlátozás: kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

o          Kifogás: a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan az adott helyzethez kapcsolódó okból kifolyólag kifogást emelhet. Önnek abszolút joga van arra, hogy kifogásolja személyes adatai feldolgozását közvetlen marketing célokra, beleértve a direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó profilalkotást is.

o          Beleegyezés visszavonása: amennyiben Ön beleegyezését adta a személyes adatai feldolgozásához, beleegyezését bármikor visszavonhatja.

o          Adatok hordozhatósága: amennyiben az jogilag alkalmazható, akkor Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat visszaküldjük Önnek, vagy - ahol ez technikailag kivitelezhető – átruházzuk egy harmadik félre.

Ha a fent felsorolt jogokat gyakorolni kívánja, kérjük töltse ki az "Adatkezelési beállítások" nyilatkozatunkat, vagy küldjön levelet, illetve e-mail üzenetet a következő címre privacy@arval.hu Kérjük, mellékelje személyi igazolványának elektronikus/másolatát azonosítás céljából.

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, a fenti jogokon felül Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 
8. HOGYAN TUDJA KÖVETNI AZ ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNYBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOKAT?

 

Az állandó technológiai változások világában szükség esetén (rendszeresen) frissítjük ezt az információs közleményt.

Megkérjük Önt, hogy tekintse át ezen tájékoztató legújabb online verzióját, és mi honlapunkon vagy más megszokott kommunikációs csatornáinkon keresztül tájékoztatni fogjuk Önt bármilyen lényeges változtatásról.

 
9. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?
 
Amennyiben további kérdése lenne az Ön személyes adatai használatával kapcsolatban a jelen nyilatkozatban leírtak alapján, kérjük, küldjön levelet vagy e-mailt a következő címre (Arval Magyarország Kft, 1113 Budapest, Bocskai út 134-146; privacy@arval.hu)

 

További információkért olvassa el a jogi nyilatkozatunkat.

 

Adatvédelmi tisztviselő

Keresztnév:               Zuzana
Vezetéknév:              Dubska
 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

E-mail:                   zuzana.dubska@hellobank.cz
Telefonszám:         +420 257 080 892