Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A BNP Paribas Csoport – amelyhez az Arval leányvállalatok (ideértve az Arval Magyarország Kft.-t [székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146, cégjegyzékszám: 01-09-711511]) is tartoznak – fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelmét; erre tekintettel az egész Csoport számára egységesen alkalmazandó, szilárd elveket határozott meg.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) részletes információkat nyújt az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozóan az Arval Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság vagy Arval) mint adatkezelő által végrehajtott adatkezelések vonatkozásában.

Adatkezelőként tevékenységünk során felelősséggel tartozunk az Ön személyes adatainak összegyűjtéséért és feldolgozásáért. Az Arval Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Önt mint gépkocsi-használót (mint ügyfelünk vagy mint vállalati ügyfelünk alkalmazottja) vagy vállalati ügyfelünk képviselőjeként tájékoztassa arról, hogy mely személyes adatait gyűjtjük össze, miért használjuk és osztjuk meg az adatokat, mennyi ideig tároljuk ezeket, továbbá, Ön milyen jogokkal bír és hogyan érvényesítheti azokat.

Egyes szolgáltatások vagy termékek igénylése esetén, szükség szerint további információkkal szolgálunk.
 

1. MELY SZEMÉLYES ADATAI KERÜLNEK FELHASZNÁLÁSRA?

Személyes adatait tevékenységeink végzéséhez szükséges mértékben gyűjtjük össze és kezeljük annak érdekében, hogy magas színvonalú, személyre szabott termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek.

Az Ön által igénybe vett termék vagy szolgáltatás jellegétől függően különféle típusú személyes adatokat gyűjthetünk Önre vonatkozóan, ideértve az alábbiakat:

 • azonosításra szolgáló adatok (pl. név, személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély száma, állampolgárság, születési hely és idő, nem, fénykép, IP cím);
 • kapcsolatfelvételi adatok (pl. állandó és levelezési cím, e-mail cím, telefonszám);
 • családi helyzetre vonatkozó adatok (pl. családi állapot, gyermekek száma);
 • adózásra vonatkozó információk (pl. adóazonosító, adózási státusz);
 • foglalkoztatásra vonatkozó információk (pl. foglalkozás, munkáltató neve, elhelyezkedése);
 • banki, pénzügyi és tranzakciós adatok (pl. hitelkártyaszám, bankszámlaszám, fizetési adatok);
 • a gépjármű bérleti szerződésre vonatkozó adatok (pl. ügyfélazonosító szám, szerződés száma, jármű azonosító száma);
 • biztosítási eseményekre vonatkozó adatok (pl. kártörténet, beleértve a kárkifizetéseket és szakértői jelentéseket, az áldozatokkal kapcsolatos információkat);
 • az Ön szokásaival és preferenciáival kapcsolatos adatok:
  • termékeink és szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos banki, pénzügyi és tranzakciós adatok;
  • a velünk való kapcsolatfelvételeire vonatkozó adatok: fiókjaink, internetes weboldalaink, alkalmazásaink, közösségi média oldalaink, találkozók, hívások, chat üzenetek, e-mail levelezés, telefonbeszélgetések rögzítése;
 • videó-megfigyelés (CCTV-t is beleértve) és földrajzi helymeghatározási adatok (például a helyzet-meghatározásra szolgáló helyek azonosítása az Ön számára, illetve speciális szolgáltatások, mint például a gépkocsi megosztása).

Miután megkaptuk az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását, Társaságunk a termék vagy szolgáltatás jellegétől függően gyűjthet biometrikus adatokat (pl. ujjlenyomat, hangminta vagy arcminta azonosítási és biztonsági célokra történő felhasználás érdekében) is.

A fentieken túl jogszabályilag engedélyezett mértékben használhatunk fel szabálysértésekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos adatokat a közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos bírság-kezelési szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan.

Amennyiben jogszabályi kötelezettség nem írja elő, soha nem kérünk Öntől az Ön faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, genetikai adataira vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat.

Társaságunk által használt, Önt érintő adatokat közvetlenül Öntől vagy az alábbi forrásokból szerezhetjük be:

 • hatóságok által rendelkezésre bocsátott kiadványok, adatbázisok (pl. hivatalos folyóiratok);
 • vállalati ügyfeleink vagy fióktelepeik és leányvállalataik (pl. az Ön munkáltatója) vagy szolgáltató partnereink;
 • harmadik felek, például hitelminősítő ügynökségek és csalást megelőző ügynökségek, vagy az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban működő adatközvetítők;
 • weboldalak, közösségi média felületek, amelyek az Ön által közzétett információkat tartalmazzák (pl. saját weboldalán vagy közösségi média oldalán); és
 • harmadik felek által rendelkezésre bocsátott nyilvános adatbázisok.
   

2. SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK KÜLÖNLEGES ESETEI, BELEÉRTVE A KÖZVETETT ADATGYŰJTÉST IS

Bizonyos esetekben olyan magánszemélyek személyes adatait is gyűjthetjük és felhasználhatjuk, akikkel közvetlen kapcsolatban állunk, állhatunk vagy álltunk, így például:

 • termékeink és szolgáltatásaink iránt érdeklődő személyek, potenciális ügyfelek.

Egyes esetekben úgy is gyűjthetünk Önnel kapcsolatos információkat, ha Önnek nincs közvetlen kapcsolata velünk. Ez például akkor fordulhat elő, ha munkáltatója tájékoztatást nyújt Önről, vagy az Ön elérhetőségét az egyik ügyfelünk biztosítja számunkra, ha például Ön:

 • családtagja;
 • adóstársa / kezese;
 • jogi képviselője (meghatalmazással rendelkező);
 • ügyfeleink fizetési tranzakcióinak kedvezményezettje;
 • biztosítási kötvény vagy bizalmi megállapodás kedvezményezettje;
 • ingatlan bérbeadója; • végső (tényleges) tulajdonos;
 • ügyfelek adósa (pl. csőd esetén);
 • társaság részvényese;
 • jogi személy (akár ügyfél, akár szolgáltató) képviselője; valamint
 • szolgáltató vagy kereskedelmi partner munkatársa.
   

3. MILYEN CÉLBÓL ÉS MILYEN JOGALAPON TÖRTÉNIK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA?

a.) Jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében:

Az Ön személyes adatait különböző jogi és szabályozási kötelezettségünknek való megfelelés érdekében használjuk fel, többek között:

 • a banki és pénzügyi jogszabályokban foglaltak teljesítése céljából, melyekkel összhangban:
  • biztonsági intézkedéseket teszünk a visszaélések és a csalások megelőzése érdekében;
  • azonosítjuk azokat a tranzakciókat, amelyek eltérnek a szokásos mintáktól;
  • meghatározzuk az Ön hitelkockázati mutatóját és visszafizetési képességét;
  • figyelemmel kísérjük és jelentjük az intézménynél felmerülő kockázatokat;
  • erre vonatkozó előírás esetén kép-, és hangfelvételt készítünk, vagy hozzánk beérkező e-mail üzenetét tároljuk;
  • válaszolunk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság vagy bíróság megkeresésére (például a járművezető beazonosítása és az adatok átadása az illetékes hatóságoknak),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésének céljából;
 • szankciókra és embargókra vonatkozó jogszabályok betartása érdekében; valamint
 • adócsalás elleni küzdelem, adóellenőrzések és az értesítési kötelezettségek teljesítése miatt.

b.) Az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy az Ön kérése esetén szerződéskötést megelőző lépések megtétele céljából:

Alkalmazandó Önre abban az esetben, ha gépjárművezetőként, egyéni ügyfélként kezeljük:

Személyes adatait felhasználjuk a szerződéskötés vagy a szerződés teljesítése érdekében, beleértve, hogy:

 • tájékoztatást nyújtsunk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról;
 • felmérjük, hogy milyen feltételekkel ajánlhatunk Önnek egy terméket vagy szolgáltatást;
 • megtervezzük és végrehajtsuk az alábbi szolgáltatásokat: (i) jármű szállítása, visszaszállítása, karbantartása és javítása (ideértve a gyártók általi autós visszahívásokat is), (ii) értéknövelő szolgáltatások (pl. üzemanyag kártyák és autópályadíj), valamint (iii) a jármű értékesítése (használt gépjármű esetén);
 • rendezzük a vitás kérdéseket (pl. követeléskezelés), és, hogy segítsük Önt kéréseiben, illetve válaszoljunk kérdéseire és panaszaira (ideértve a biztosítási káreseményre vonatkozókat is);
 • biztosítsuk és megkönnyítsük az Ön mobilitását, lehetővé téve Önnek, hogy könnyen hozzáférhessen bizonyos szolgáltatásokhoz közvetlenül az okostelefonján mobil alkalmazásunkon keresztül, továbbá
 • számlák és nyugták kezelése, korrigálása.

c.) Jogos érdekünk érvényesítése céljából:

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk termékeink vagy szolgáltatásaink bevezetéséhez és fejlesztéséhez, valamint az Ön munkáltatójával meglévő szerződéses kapcsolatunk kezelése érdekében, továbbá kockázatkezelésünk javításához és jogaink védelméhez, ideértve:

 • tranzakciók igazolása;
 • csalásmegelőzés;
 • megelőző kampányok, pl. közlekedési vagy közúti veszélyekkel kapcsolatos riasztások elkészítése;
 • a harmadik országbeli (EGT-n kívüli) hatóságok hivatalos kéréseire adott válaszok;
 • IT menedzsment, beleértve az infrastruktúra kezelését (pl. megosztott platformok) és az üzletmenet-folytonosságot, továbbá az informatikai biztonságot;
 • ügyletek elemzésén alapuló statisztikai modellek létrehozása, pl. a gépjárművezető profiljának meghatározása érdekében;
 • kutatási és fejlesztési célú összesített statisztikák, tesztek és modellek létrehozása vállalatcsoportunk kockázatkezelésének fejlesztése, a meglévő termékek és szolgáltatások fejlesztése;
 • munkatársaink képzése a telefonos ügyfélszolgálati telefonhívások rögzítésével;
 • az általunk, valamint a BNP Paribas más vállalkozásai által kínált, Önnek vagy az Ön által képviselt entitásnak szóló ajánlatok személyre szabása, az alábbiakon keresztül:
  • termékeink vagy szolgáltatásaink minőségének javítása (beleértve az ügyfelek elégedettségi felméréseit);
  • az Ön körülményeiről és profiljáról általunk elérhető információk alapján az Önnek megfelelő termékek és szolgáltatások hirdetése, amely a következőkkel érhető el:
   • elenlegi és jövőbeni ügyfeleink szegmentálása;
   • a különféle csatornákon észlelt szokások és preferenciák elemzése (fiókjainkban történt látogatások, e-mailjeink vagy üzeneteink, weboldalaink látogatása, stb.);
   • azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak, amelyekkel Ön már rendelkezik, vagy amelyeket használ, az olyan egyéb adatokkal való egybevetése, amelyek Önre vonatkozóan rendelkezésünkre áll.

Továbbá, amennyiben Ön vállalati ügyfelünk alkalmazottja:

 • tájékoztatást nyújtsunk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról;
 • felmérjük, hogy milyen feltételekkel ajánlhatunk Önnek egy terméket vagy szolgáltatást;
 • megtervezzük és végrehajtsuk az alábbi szolgáltatásokat: (i) jármű szállítása, visszaszállítása, karbantartása és javítása (ideértve a gyártók általi autós visszahívásokat is), (ii) értéknövelő szolgáltatások (pl. üzemanyag kártyák és autópályadíj), valamint (iii) a jármű értékesítése (használt gépjármű esetén);
 • rendezzük a vitás kérdéseket (pl. követeléskezelés), és, hogy segítsük Önt kéréseiben, illetve válaszoljunk kérdéseire és panaszaira (ideértve a biztosítási káreseményre vonatkozóakat is);
 • olyan digitális platformot biztosítsunk, amely lehetővé teszi, hogy (i) könnyedén hozzáférhessen bizonyos szolgáltatásokhoz az okostelefonján, és (ii) gépjármű-megosztás céljából járműparkot használjon, ezzel növelve a járműkihasználtság mértékét;
 • a flotta állapotára és trendjeire vonatkozó adatokat szolgáltassunk a flottaüzemeltetéséért felelős személynek (pl. karbantartásról, üzemanyag-fogyasztásról, autópályadíjak használatáról);
 • számlák és nyugták kezelése, korrigálása.

Az Ön adatai olyan anonimizált statisztikákba is összegyűjthetők, amelyeket professzionális ügyfeleinknek ajánlhatunk fel a vállalkozásuk fejlesztése érdekében. Ilyen esetben az Ön személyes adatait nem fogjuk nyilvánosságra hozni, és azok, akik ezeket az anonimizált statisztikákat kapják, nem lesznek képesek az Ön személyazonosságának megállapítására.

d.) Az Ön döntésének tudomásulvétele céljából, amennyiben a beleegyezését kérjük bizonyos adat feldolgozásához:

Bizonyos esetekben az Ön hozzájárulását kell kérnünk adatainak kezeléséhez, például:

 • amennyiben a fenti célok automatizált döntéshozatalhoz vezetnek, amely joghatásokat vált ki vagy jelentősen érinti Önt. Ilyen esetben külön tájékoztatjuk Önt az alkalmazott logikai módszerről, valamint az ilyen jellegű adatkezelés jelentőségéről és előrelátható következményeiről;
 • ha a 3. ponttól eltérő célokból van szükség további adatok kezelésére, akkor erről értesítjük Önt, és amennyiben szükséges, hozzájárulását kérjük.
   

4. KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMELYES ADATAIT?

A fent említett célok elérése érdekében az Ön személyes adatait kizárólag a következőkkel osztjuk meg:

 • a BNP Paribas Csoport tagjai (például annak érdekében, hogy Ön a Csoport termékeinek és szolgáltatásainak teljes köréből részesülhessen);
 • egyes szolgáltatásokat Társaságunk nevében nyújtó szolgáltatók;
 • megkeresések esetén a pénzügyi, adóügyi, szabályozó vagy igazságügyi hatóságok, egyéb hatóságok vagy állami szervek, a jogszabályok által megengedett mértékig;
 • bizonyos állami nyilvántartásokban szereplő szakemberek, például ügyvédek, közjegyzők vagy könyvvizsgálók.
   

5. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE

Bizonyos körülmények között másik országba is továbbíthatjuk adatait. Az Európai Gazdasági Térségből (EGT) induló olyan nemzetközi adattovábbítások esetén, amelyek olyan EGT-n kívüli országba irányulnak, melyet az Európai Bizottság megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként ismert el, az Ön személyes adatai ezen az alapon kerülnek továbbításra.

Olyan EGT-n kívüli országokba irányuló adattovábbítások esetén, amelyeket az Európai Bizottság nem ismert el megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként, vagy az adott helyzetre nézve lehetővé tett eltérő szabályokra támaszkodunk (pl. ha nemzetközi fizetés esetén az adattovábbítás a velünk kötött szerződés teljesítéséhez szükséges), vagy a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az alábbi védőintézkedések valamelyikét hajtjuk végre:

 • az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződési feltételek;
 • kötelező érvényű vállalati szabályok.

Amennyiben meg szeretné kapni az ilyen adatbiztonsági kikötések másolati példányát vagy elérhetőségi helyét, kérjük, írásbeli kérelmét küldje el a 9. pontban meghatározottak szerint.
 

6. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön Személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések által előírt, illetve a belső működési követelményeinknek (pl. a megfelelő számlavezetés, az ügyfelekkel való kapcsolattartás megkönnyítése, valamint a jogi igények és szabályozói elvárásoknak való megfelelés érdekében) megfelelő ideig tároljuk. Egy ügyféllel kapcsolatban összegyűjtött legtöbb személyes adatot az adott ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt, továbbá a szerződéses kapcsolat megszűnése után korlátozott ideig őrizzük meg, de legfeljebb addig, ameddig az alkalmazandó jog előírja.

Ha honlapunkat használja, a süti (cookie) használattal gyűjtött nyomonkövetési és kapcsolódási adatait a süti használatra vonatkozó szabályzatunkkal összhangban kezeljük és tárolunk, amelyet a wwww.arval.hu weboldalon elolvashat
 

7. MILYEN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI VANNAK ÉS HOGYAN GYAKOROLHATJA AZOKAT?

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférés: információt kérhet személyes adatai feldolgozásáról, és másolatot is kérhet ezekről az adatokról.
 • Helyesbítés: amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor kérheti ezen személyes adatai módosítását.
 • Törlés: a törvény által megengedett mértékben kérvényezheti a személyes adatai törlését.
 • Korlátozás: kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Tiltakozás: Ön jogosult arra, hogy saját helyzetére hivatkozva tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben azok közérdeken vagy jogos érdeken alapulnak. Joga van tiltakozni a személyes adatainak marketing célokra történő felhasználása ellen, beleértve a direkt marketinghez kapcsolódó profilalkotást is.
 • Hozzájárulás visszavonása: amennyiben személyes adatai kezelése hozzájáruláson alapul, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • Adatok hordozhatósága: amennyiben jogilag lehetőség van rá, akkor Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat visszaküldjük Önnek, vagy – ahol ez technikailag kivitelezhető – továbbítsuk egy harmadik félnek.

Amennyiben a fent felsorolt jogokat szeretné gyakorolni, kérjük, töltse ki az "Adatvédelmi űrlap" nyilatkozatunkat, vagy keressen a 9. pontban meghatározott elérhetőségeink egyikére.

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, a fenti jogokon felül Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.hu).
 

8. HOGYAN ÉRTESÜLHET A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAIRÓL?

A technológiai változások világában szükség lehet arra, hogy jelen tájékoztatót rendszeresen frissítsük.

Javasoljuk, hogy online tekintse át a szöveg legújabb változatát. Honlapunkon, valamint az egyéb szokásos kommunikációs csatornáinkon keresztül tájékoztatni fogjuk Önt minden lényegi módosításról.
 

9. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Amennyiben további kérdése merülne fel az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mail: privacy@arval.hu
Postacím: Arval Magyarország Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Adatvédelmi tisztviselőnk:

Keresztnév: Zuzana
Vezetéknév: Dubska

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

E-mail: zuzana.dubska@hellobank.cz
Telefonszám: +420 257 080 892

Ha a sütikkel és adatbiztonsággal kapcsolatban többet szeretne megtudni, kérjük, tekintse meg a Süti Szabályzatunkat (Cookies Policy) honlapunkon.
 

10. HOGYAN VÉDJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, AMENNYIBEN ARVAL TELEMATIKAI ESZKÖZZEL ELLÁTOTT AUTÓT HASZNÁL?

Amennyiben Ön Arval telematikai eszközzel ellátott gépkocsit használ, erről a járműben elhelyezett matricáról, illetve munkáltatójától tájékozódhat. Amennyiben a gépkocsi Arval telematikai eszközzel van ellátva, úgy az Arval az adatokat a járműbe telepített telematikai berendezés (továbbiakban: „Készülék") távoli adatátvitele során gyűjti össze.

A jelen szakasz egyrészt azokat az adatokat írja le, amelyeket ténylegesen gyűjtünk és feldolgozunk, másrészt az Arval által végzett feldolgozás üzleti céljait is.

a. Készülék-technológia

A készülék a következő érzékelőkkel rendelkezik:

 • technológia, amely minden utazás végén összesített kilométert mutat;
 • gyorsulásmérő / giroszkóp, amely a gyorsításokat és fordulatot mutatja;
 • az akkumulátor-feszültség mérés;
 • magasságmérő, amely a magassági változásokat mutatja.

b. Adat, Cél és Megőrzés

A készülék lehetővé teszi, hogy korlátozott célból és az Arval jogos érdekének érvényesítése érdekében az Arval bizonyos személyes adatokat kezeljen.

Az adatok, célok és megőrzési időszakok az alábbiak:

ADAT

CÉL

MEGŐRZÉSI IDŐ

Időbélyeg

Kilométeróra-állás

Az egyedi bérleti szerződés (időtartam és / vagy futásteljesítmény) kiigazítására irányuló proaktív javaslattétel A jármű proaktív karbantartása (figyelmeztetés a jármű következő szervizelésére és / vagy karbantartására) A kilométer-számláló kilométer-kijelzőjének megváltoztatása általi visszaélés azonosítása Üzemanyag-kártyákkal való visszaélés azonosítása

Szerződés időtartama + 1 év

A következő álnevesített* adatok: Időbélyegek, kilométer, út típusa (városi, közúti, autópálya), környezet típusa (nap, éjszaka, szürkület) Álló helyzetben járatott motor időtartama Vezetési események utazásonként (intenzív fékezés, kanyarodás, hirtelen sávváltás, sebesség- és energiaveszteség fékezéskor, intenzív gyorsítás, alapjárat) és kapcsolódó számított pontszámok Üzemanyag-fogyasztás becslése utazásonként

Álnevesített K+F (kutatási és fejlesztési) jelentések készítése a következőkkel kapcsolatban: Tanácsadás: Energia-átállás, benchmark, kölcsönhatás a járműhasználat feltételei és a használati feltétek / üzemanyag-fogyasztás között Biztosítás: használatmegértés, szegmentált ajánlat Karbantartás: szerviz intervallum menedzsment, működési folyamatok fejlesztése Marketing: használatmegértés, szegmentált ajánlati lehetőségek

2 év

A valós időben gyűjtött földrajzi elhelyezkedés (feltéve, hogy az Arval előzetesen megfelelően benyújtott panaszt kapott lopásért)

Lopott jármű megtalálása

GPS adatokat a lopáskár lezárásáig gyűjtjük, majd ezeket az adatokat a gyűjtés után 60 nappal töröljük

 

*„Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.