JOGI NYILATKOZAT

Üdvözöljük az arval.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), melyet az Arval Magyarország Kft. tett közzé -  (Arval) a BNP Paribas csoport tagja.

A vállalat neve: Arval Magyarország Kft (Arval)

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146 (Magyarország)

 

Amennyiben bármilyen kérése, vagy kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal az info@arval.hu e-mail címen vagy a +36 1 279 3300-as telefonszámon.

Az Arval vállalja, hogy a Weboldal kialakításakor és annak módosításakor is megfelel a mindenkor érvényes jogi szabályozásnak.

Kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználási feltételeket. Az oldal megnyitásával, és az itt található tartalom böngészésével a látogató elismeri, hogy megismerte és elfogadja az itt megjelent felhasználási feltételeket.

 

Az Arval a következő pontokra szeretné felhívni a látogatók figyelmét:

 

A WEBOLDALHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS

 

A weboldal látogatója elismeri, hogy rendelkezik az oldal látogatásához és használatához szükséges képességekkel és eszközökkel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számítógépes rendszerekbe történő jogosulatlan belépés, csalás vagy a rendszer működésének akadályozása, torzítása bűncselekménynek minősül.

 

Az arval.hu weboldal látogatása díjmentes. A telekommunikációs hálózat használati díja, melyen keresztül a weboldal adatai letöltésre kerülnek, a felhasználót illeti, ennek felhasználási feltételei az internetet szolgáltató vállalat és a felhasználó között köttetett szerződésben találhatóak.

 

Az Arval nem vonható felelősségre olyan rajta kívülálló események és körülmények miatt, a felhasználó műszaki környezetéből származó eszközök - különösen a számítógépek, szoftver-programok, hálózati eszközök és egyéb eszközökhöz és/vagy az információhoz való hozzáféréshez használt egyéb eszközök - által okozott károkért. .

 

SZERZŐI JOGOK VÉDELME

 

 Az Arval tulajdonosa vagy jogosultja a webhelyet alkotó lévő összes elemnek, különösen az adatoknak, rajzoknak,  grafikáknak, fényképeknek és  hanganyagoknak. Ezek az elemek az Arval előzetes kifejezett engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálhatóak, közzétehetőEk, terjeszthetőek vagy továbbíthatók bármely más személy számára,.

Az arval.hu és partnerei, valamint a weboldalon szereplő logók, a kiadó védjegyei bejegyzett védjegyek.

Az Arval kifejezett engedélye nélkül a weboldalon lévő védjegyek vagy logók teljes vagy részleges másolása tilos.

Ez alól kivételt képez néhány elem (szövegek, képek stb.), amelyek az eredeti szerzőkhöz tartoznak, és az Arval a tulajdonos engedélyével használja azokat.

Az Arval vagy bármely harmadik fél által közzétett weboldalon (a továbbiakban: "Tartalom") a szerzői jogok, a szabadalmak, a védjegyek, a szolgáltatási védjegyek vagy a tulajdonjogok védelemben részesülnek és rájuk a vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak.

 

A WEBOLDALON MEGJELENŐ TARTALOM:

 

Az Arval arra törekszik, hogy biztosítsa a honlapon közzétett információk pontosságát, frissítését és teljességét, és fenntartja a jogot a megjelenített információk külön értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Az Arval nem vállal felelősséget az oldalon megjelenített információk teljességéért, illetve helyességéért illetve a weboldal tartalmát érintő bármely késedelem, hiba vagy mulasztás esetére, valamint a weboldal feltörésére illetve a weboldal elérhetőségére vonatkozóan.

Az Arval gondosan ügyel a feltűntetett információk helyességére, azonban néhány adatot harmadik fél szolgáltat részünkre. Ezen adatok (például listaár) helytelensége által okozott kár miatt az Arval nem vállal felelősséget.

 

A honlapon adott információk részlegesek és hiányosak lehetnek a szerződésekben nem szereplő szövegrészek szükségszerűen egyszerűsített jellegéből adódóan. Az Arval semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget nem vállal a hibákért vagy pontatlanságért, hiányosságáért, frissítéséért és a weboldalon található információk elérhetőségéért.

 

Az Arval nem vállal felelősséget a weboldalon található információk alapján hozott döntésekért, illetve a harmadik felek általi felhasználásért. Bárki, aki egy vagy több szolgáltatást igényel, és / vagy a honlapon bemutatott termékek közül egyet vagy többet használni kíván, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Arval fióktelepével, hogy információt szerezzen az e termékekre és / vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételekről és árakról.

 

A Webhely egyes részeihez, illetve a Webhelyen leírt termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés bizonyos országokban tartózkodó személyek vonatkozásában tilalom vagy korlátozás alá eshet. Az Arval az ilyen terméket és/vagy szolgáltatását nem fogja átadni az adott személynek, ha származási országának vagy bármely más országnak a törvénye tiltja azt. Azonban a weboldal felkeresésével és/vagy használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy jogi és pénzügyi státusza lehetővé teszi, hogy feliratkozzon a weboldalon bemutatott termékekre és / vagy szolgáltatásokra.

 

A bérleti díjak és egyéb a weboldalon található összegek forintban, illetve beállítástól függően euróban kerülnek feltűntetésre. A feltűntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek, és az Arval fenntartja a jogot azok változtatására. A bérleti díj változhat, amennyiben a jármű / egyéb kiegészítők, extrák listaára még a jármű átvétele előtt módosulhat. A kamatok, regisztrációs díj, illetve a biztosítási költségek változása esetén a bérleti díj az átvételt követően is módosulhat. Minden ajánlat az adott cég keresése alapján készül, az Arval hozzájárulásával .

 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

 

Emlékeztetnénk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított üzenetek bizalmas kezelésére nincs garancia arra, minden felhasználó meg kell, hogy tegye a megfelelő intézkedéseket a saját adatainak megóvása érdekében és/vagy a szoftverprogramjainak az interneten keringő vírusok általi fertőzés elleni védelme érdekében.

Az Arval nem vállal felelősséget az általa felügyelt körülményeken kívül eső ügyekért és a felhasználó műszaki környezetének - különösen számítógépeknek, szoftver-programoknak, hálózati eszközöknek és bármely más, a honlap eléréséhez és/vagy használatához felhasznált eszközöknek – károsodásáért vagy az ott tárolt információkért.

 

HYPERTEXT LINKEK:

 

A webhely tartalmazhat olyan linkeket, melyek harmadik fél webhelyeire irányítanak, melyeket az Arval nem felügyel. Az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségére használja, és az Arval semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalon keresztül elérhető külső webhelyek tartalmáért, használatáért vagy hozzáférhetőségéért. Az arval.hu linkjeinek létrehozása csak a kiadó előzetes engedélyével történhet meg.

 

ALKALMAZANDÓ JOG

 

Az arval.hu honlap tartalmát a magyar jogrend szabályozza. Minden felhasználó elfogadja, hogy a Magyarországon illetékes bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a jelen honlapon vagy annak kapcsán felmerülő bármely kérdés vagy jogvita megállapításában.

 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

 

Az Arval tiszteletben tarja személyes adatait, és biztosítja, hogy azokat csak az Adatvédelmi nyilatkozatban feltűntetett módon használja fel. Ez a nyilatkozat tartalmazza, hogy mely személyes adatokat használjuk fel, és hogyan gyakorolhatja jogait személyes adataival kapcsolatban. Ezen weboldal használatával (www.arval.hu) Ön tudomásul veszi az Arval Adatvédelmi nyilatkozatát amely bővebben megtalálható itt.