ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Utolsó frissítés: 2024. május 28.

 

BNP Paribas Csoport – amelyhez az Arval leányvállalatok (ideértve az Arval Magyarország Kft.-t [székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-09-711511]) is tartoznak – szilárd elveket fogadott el a Személyes Adatok Védelméről Szóló Chartában, amely elérhető a https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf címen.

Megbízható társként a BNP Paribas Csoportnak fontos az Ön személyes adatainak védelme.

Az Adatvédelmi tájékoztatónkban javításokat eszközöltünk, hogy az még átláthatóbb információkat tartalmazzon az alábbiak vonatkozásában:

 • a kereskedelmi vevőfelkutatással kapcsolatos adatkezelési tevékenységek
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel, valamint a nemzetközi szankciókkal (pénzeszközök befagyasztása) kapcsolatos adatkezelési tevékenységek

 

Bevezető

 

Az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Ennek megfelelően a BNP Paribas Csoport szilárd elveket fogalmazott el az Adatvédelmi chartájában, amely elérhető a https://www.arval.hu/kis-es-kozepvallalkozasok/adatkezelesi-tajekoztato.

 

Az Arval („mi”) mint Adatkezelő felelősséggel tartozik az Ön személyes adatainak tevékenységeivel összefüggő gyűjtéséért és kezeléséért.

 

A társaságunk járműlízing- és mobilitási megoldások széles körét kínálja ügyfeleinek (magánszemélyeknek, vállalkozóknak, kis- és közepes vállalkozásoknak, valamint nagyvállalatoknak).

 

Egy integrált banki és biztosítási Csoport tagjaként nyújtjuk banki, biztosítási és lízingtermékek és szolgáltatások teljes körét az ügyfeleinknek a BNP Paribas Csoport különböző entitásaival együttműködésben.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a személyes adatait hogyan kezeljük, és Ön hogyan ellenőrizheti és kezelheti e személyes adatokat.

 

Ha Ön az ARVAL külső beszállítója vagy partnere, ezen a linken megtalálja a beszállítókra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót.

 

1.VONATKOZIK ÖNRE EZ A TÁJÉKOZTATÓ?

A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik Önre, amennyiben („Ön”):

 • az Ügyfelünk vagy szerződéses jogviszonyban áll velünk;
 • ügyfelünk családtagja. Ügyfeleink ugyanis időnként a családjukról is osztanak meg velünk adatokat, amikor ez szükséges ahhoz, hogy terméket vagy szolgáltatást nyújtsunk számukra vagy hogy jobban megismerjük őket;
 • a termékeink vagy szolgáltatásaink iránt érdeklődő személy, amennyiben személyes adatokat adott meg nekünk (egy ügynökségen, a weboldalunkon vagy applikációinkon keresztül, rendezvények vagy szponzorációs tevékenység során), hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot.
 • a vállalati ügyfeleink alkalmazottja.

Ha Ön más személyekkel kapcsolatban ad meg nekünk személyes adatokat, kérjük, mindenképpen értesítse ezeket a személyeket a személyes adataik megosztásáról, és hívja fel a figyelmüket a jelen Adatkezelési tájékoztatóra. Amikor ez lehetséges, erről mi is gondoskodunk (pl. amikor az adott személy kapcsolattartási adatai a rendelkezésünkre állnak).

 

2. HOGYAN TUDJA ELLENŐRIZNI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINKET?

Ön rendelkezik olyan jogokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy tényleges ellenőrzést gyakoroljon a személyes adatai és azok kezelésének módja felett.

 

Amennyiben az alább felsorolt jogait gyakorolni kívánja, kérjük, küldje el az erre vonatkozó kérelmét a Arval Magyarország Kft., Bocskai út 134-146., 1113 Budapest címre vagy nyújtsa be a weboldalunkon keresztül (https://www.arval.hu/kis-es-kozepvallalkozasok/adatkezelesi-tajekoztato) szükség esetén a személyi igazolványának szkennelt változatának/fénymásolatának kíséretében.

 

Ha bármilyen kérdése lenne a személyes adatainak jelen Adatvédelmi tájékoztató szerinti felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi címen: privacy@arval.hu

 

2.1.  Ön hozzáférést kérhet a személyes adataihoz

Amennyiben hozzáférést kíván kapni a személyes adataihoz, a kért személyes adatainak másolatát, valamint az azok kezelésével kapcsolatos információkat átadjuk Önnek.

Az Ön hozzáférési joga a jogszabályokban és rendeletekben meghatározott esetekben korlátozás alá eshet. Ez az eset áll fenn a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályok tekintetében, amelyek tiltják, hogy az Ön ebből a célból kezelt személyes adataihoz közvetlen hozzáférést adjunk Önnek. Ebben az esetben a hozzáférési jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, 1363 Budapest, Pf.: 9 gyakorolhatja, amely ebben az esetben az adatokat kikéri tőlünk.

2.2.  Kérheti a személyes adatai helyesbítését

Ha úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, kérheti, hogy ezeket a személyes adatokat módosítsuk vagy kiegészítsük. Egyes esetekben alátámasztó dokumentumokra lehet szükség.

2.3.  Kérheti a személyes adatai törlését

Önnek joga van ahhoz, hogy a jogszabályok által megengedett mértékben kérje a személyes adatai törlését.

2.4.  Tiltakozhat a személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen

Ha nem ért egyet a jogos érdek alapján történő adatkezelési tevékenységgel, úgy az ellen joga van tiltakozni az Ön egyedi helyzete alapján. Ehhez pontosan tájékoztatnia kell minket az érintett adatkezelési tevékenységről és a tiltakozás indokairól. A személyes adatai kezelését ebben az esetben abbahagyjuk, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják vagy az szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2.5.  Tiltakozhat a személyes adatai kereskedelmi ügyfélkutatás céljából történő kezelése ellen

Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatainak kereskedelmi ügyfélfelkutatás céljából történő kezelése – ideértve a profilalkotást – ellen bármikor tiltakozzon, abban a mértékben, amely az ügyfélkutatáshoz kapcsolódik.

2.6.  Kérheti a személyes adatai felhasználásának felfüggesztését

Ha kétségei vannak az általunk felhasznált személyes adatai pontosságáról vagy tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, akkor a kérését ellenőrizzük vagy megvizsgáljuk. Kérheti, hogy a vizsgálat ideje alatt a személyes adatainak felhasználását felfüggesszük.

2.7.  Ön rendelkezik automatizált döntéshozatallal szembeni jogokkal

Elviekben Önnek joga van ahhoz, hogy kivonja magát a profilalkotás alapú, kizárólag automatikus adatkezelésen alapuló, illetve az Önre nézve joghatást kiváltó vagy Önt jelentősen érintő döntéshozatal alól. Mi azonban jogosultak vagyunk arra, hogy e döntéseket automatizáljuk, ha az szükséges egy velünk fennálló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, azt a jogszabályok megengedik, illetve, ha Ön ehhez a beleegyezését adta.

Önnek minden esetben joga van ahhoz, hogy ezt a döntést megtámadja, kifejezze a véleményét, és egy illetékes személy bevonását kérje a döntés felülvizsgálatába.

2.8.  Ön visszavonhatja a beleegyezését

Ha Ön beleegyezett a személyes adatai kezelésébe, ezt a beleegyezést bármikor visszavonhatja.

2.9.  Kérheti a személyes adatai egy részének hordozhatóságát

Önnek joga van ahhoz, hogy a nekünk megadott személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában másolatot kapjon. Ha ez technikailag megvalósítható, kérheti, hogy ezt a másolatot harmadik félnek továbbítsuk.

2.10.  Hogyan tehet panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 

A fent említett jogok mellett Ön arra is jogosult, hogy panaszt nyújtson be a felügyelő hatóságnál, amely általában az Ön tartózkodási hely szerinti hatóság, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1363 Budapest, Pf.: 9.

 

3. MIÉRT ÉS MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATAIT? 

Ebben a pontban tájékoztatjuk, hogy miért kezeljük a személyes adatait, és erre milyen jogalappal rendelkezünk.

 

3.1.  Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy megfeleljünk a különböző jogszabályi kötelezettségeinknek 

Az Ön személyes adatait akkor kezeljük, ha ez szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a ránk vonatkozó jogszabályoknak, ideértve a banki és pénzügyi jogszabályokat.

 

3.1.1.        Azért használjuk fel a személyes adatait, hogy:

 • olyan (pénzügyi, hitelezési, jogi, megfelelési, jó hírnévvel kapcsolatos stb.) kockázatokat kezeljünk és jelentsünk, amelyek a BNP Paribas számára a tevékenységeivel összefüggésben felmerülhetnek;
 • támogassuk az adócsalás elleni küzdelmet és teljesítsük az adóellenőrzési és bejelentési kötelezettségeinket;
 • könyvelési célból nyilvántartsuk a tranzakciókat;
 • megelőzzük, észleljük és jelentsük a kockázatokat a vállalati társadalmi felelősségvállalással és fenntartható fejlődéssel foglalkozó osztálynak;
 • észleljük és megelőzzük a vesztegetést;
 • megfeleljünk az elektronikus aláírási tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseknek;
 • különböző műveleteket, tranzakciókat vagy utasításokat fogadjunk és küldjünk, vagy jelentsünk be a megfelelő felhatalmazással rendelkező helyi vagy külföldi pénzügyi, adó-, közigazgatási, bűnügyi vagy bírósági hatóságoknak, választott bíráknak vagy mediátoroknak, bűnüldözésnek, állami szerveknek vagy közjogi intézményeknek, illetve ezek megkereséseire válaszoljunk.

 

3.1.2.        A személyes adatokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljából is kezeljük

 

Egy Bankcsoport részeként megbízható rendszerrel kell rendelkeznünk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen (AML/TF) az összes központilag irányított entitásunkban, valamint rendelkeznünk kell egy, a helyi, európai és nemzetközi szankciók alkalmazására szolgáló rendszerrel is.

Ezzel összefüggésben a BNP Paribas SA-val, a BNP Paribas Csoport anyavállalatával közös adatkezelőnek minősülünk (a „mi” kifejezés a jelen pontban a BNP Paribas SA-ra is vonatkozik).

Az e jogi kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében végzett adatkezelési tevékenységeket az 1. sz. melléklet tárgyalja részletesen.

3.2.     Az Ön személyes adatait kezeljük olyan szerződés teljesítése érdekében, amelynek Ön szerződő fele, illetve az Ön kérésére megtett szerződés előtti intézkedések érdekében

 

Az Ön személyes adatait kezeljük akkor, amikor ez szükséges egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, annak érdekében, hogy:

 • meghatározzuk az Ön hitelbesorolását és visszafizetési képességét;
 • felmérjük (pl. a hitelbesorolása alapján), hogy tudunk-e Önnek terméket vagy szolgáltatást ajánlani, és ha igen, akkor milyen feltételek (pl. ár) mellett;
 • biztosítani tudjuk Önnek azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyekre a vonatkozó szerződés alapján előfizetett;
 • biztosítani tudjunk Önnek termékeket, szolgáltatásokat, konkrét berendezéseket (pl. töltőállomást) vagy mobilitási megoldásokat;
 • szerződést kössünk Önnel. A személyes adatokat kezelhetjük abból a célból, hogy Önt új ügyfélként regisztráljuk, szerződést kössünk Önnel, és azt teljesítsük;
 • kezeljük a számlázást és a beszedést;
 • a Járművek előkészítéséhez, szállításához, használatához és kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtunk Önnek:
 • konfiguráljuk a Járművét és arra vonatkozóan ajánlatot tegyünk;
 • az Ön által kiválasztott helyszínre szállítsuk a Járművet, esetlegesen az elektronikus Jármű töltőberendezéseivel a kiválasztott beszállítóival együttműködésben;
 • biztosítási célból; 
 • eredetiberendezés-gyártók esetén hiba miatti visszahívási kampányok céljából;
 • jelentéseket készítsük;
 • kezeljük az úthasználati adókat;
 • tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsunk;
 • kezeljük a Járművekkel kapcsolatos karbantartást, defekteket, felülvizsgálatokat, javításkéréseket;
 • autómentő szolgáltatást nyújtsunk;
 • szükség esetén csereautót biztosítsunk;
 • (üzemanyagért történő fizetéshez) üzemanyag-kártyát és (az elektromos Jármű feltöltéséhez) mobilitási kártyát biztosítsunk;
 • egyéb mobilitási szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyekre a vonatkozó szerződés alapján előfizetett;
 • tájékoztassuk az Ön vezetési szokásainak környezetre gyakorolt hatásairól, illetve, ha szeretné javítani a közúti biztonságát;
 • kezeljük a Jármű használatával összefüggő forgalmi és parkolási bírságokat és szabálysértéseket a „Bírságkezelés” szolgáltatás keretében a törvényileg megengedett mértékben;
 • hozzáférést nyújtsunk a digitális platformjainkhoz. A személyes adatait több célból is kezelhetjük akkor, amikor Ön a digitális platformjainkat használja (például, hogy kezeljük a személyes információit, illetve a Járművekhez kapcsolódó adatokat, vagy hogy utazási információkhoz férjünk hozzá);
 • hozzáférést nyújtsunk az Arval létesítményeihez és eszközeihez. Kezelhetünk személyes adatokat akkor, amikor ellátogat létesítményeinkbe, hogy fenn tudjuk tartani a megfelelő belépési és biztonsági ellenőrzéseket;
 • hogy kapcsolatot tartsunk Önnel. Kezelhetünk személyes adatokat, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, amikor információt kér a társaságunkról vagy a szolgáltatásainkról, illetve amikor a szerződés frissítésére van szükség;
 • kezeljük a fennálló adósságokat (a kifizetetlen adósságokkal rendelkező ügyfelek azonosítása);
 • válaszoljunk a kéréseire és támogatást nyújtsunk Önnek,
 • a kezeljük a szerződés végi teendőket.

 

3.3.     A személyes adatait azért kezeljük, hogy teljesítsük jogos érdekünket vagy egy harmadik fél jogos érdekét

 

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelési tevékenységünk jogos érdeken alapul, ezt az érdeket mérlegeljük az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, hogy biztosítsuk, hogy azok között méltányos egyensúly legyen. Ha több információt kíván kapni az adatkezelési tevékenységgel összefüggő jogos érdekről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@arval.hu e-mail címen.

 

3.3.1.        A mobilitási szolgáltatóként folytatott üzleti tevékenységünk során az Ön személyes adatait az alábbi célokból használjuk fel:

 

3.3.1.1.    Ha Ön egyéni lízingügyfél vagy leendő ügyfél:

 • kezeljük azokat kockázatokat, amelyeknek ki vagyunk téve:

  • megőrizzük a műveletek vagy tranzakciók igazolásait, ideértve az elektronikus igazolásokat is;
  • nyomon kövessük a tranzakciókat a csalások kezelése, megelőzése és észlelése érdekében;
  • beszedjük a tartozásokat;
  • kezeljük a jogi igényeket és védelmet bírósági eljárás esetén;
  • egyedi statisztikai modelleket dolgozzunk ki a hitelképesség meghatározására;
 • pénzügyi műveleteket hajtsunk végre, például: adósságportfólió értékesítése, értékpapírosítás, a BNP Paribas Csoport finanszírozása vagy refinanszírozása.

 

3.3.1.2.    Az érintettek minden kategóriája vonatkozásában:

 

 • fejlesszük a kiberbiztonságot, kezeljük a platformjainkat és weboldalainkat, biztosítsuk az üzletfolytonosságot;
 • információtechnológiai megoldásokat vezessünk be;
 • az információs rendszerek működőképességét fenntartsuk;
 • videokamerás megfigyelőrendszert alkalmazzunk a személyi sérülések és a vagyoni károk megelőzése érdekében,
 • fokozzuk az operatív folyamataink és ügyfélszolgálatunk automatizációját és hatékonyságát (pl. panaszok automatikus kitöltése, a kérelmek nyomon követése és az elégedettség javítása az Önnel folytatott interakcióink, például telefonhívásokról készült hangfelvételek, e-mailek vagy chat beszélgetések során összegyűjtött személyes adatok alapján);
 • használt járműveket értékesítsünk;
 • statisztikai vizsgálatokat folytassuk le és előrejelző és leíró modelleket dolgozzuk ki az alábbi célokból:
  • kereskedelmi cél: olyan termékek és szolgáltatások azonosítása, amelyek a leginkább kielégítik az Ön igényeit, új ajánlatok létrehozása és új trendek azonosítása az ügyfeleink között, kereskedelmi politikánk kialakítása az ügyfeleink preferenciáinak figyelembevételével
  • biztonsági cél: potenciális incidensek megelőzése és a biztonságmenedzsment javítása;
  • megfelelési cél (pl. pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem) és kockázatkezelés;
  • csalás elleni küzdelem;
 • versenyek, sorsolások, promóciós műveletek, közvélemény-kutatások és ügyfél-elégedettségi kérdőívek szervezése;

 

3.3.1.3.    Ha Ön vállalati partnerünk alkalmazottja:

a Járművek előkészítéséhez, szállításához, használatához és kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsunk, ideértve:

 • a Járművének konfigurálását és arra vonatkozó ajánlat megtételét;

  • a Járművének az Ön által kiválasztott helyszínre történő szállítását, esetlegesen az elektronikus Jármű töltőberendezéseivel együtt a kiválasztott beszállítókkal együttműködésben;
  • eredetiberendezés-gyártók esetén hiba miatti visszahívási kampányokat;
  • járműjavítás, karbantartás és gumiabroncs-csere biztosítását;
  • baleset-kezelési és biztosítási célokat;
  • autómentő szolgáltatást;
 • (üzemanyagért történő fizetéshez) üzemanyag-kártyát és (az elektromos Jármű feltöltéséhez) mobilitási kártyát biztosítsunk;
 • tájékoztassuk az Ön vezetési szokásainak környezetre gyakorolt hatásairól, illetve, ha szeretné javítani a közúti biztonságát;
 •  kezeljük a Jármű használatával összefüggő forgalmi és parkolási bírságokat és szabálysértéseket a „Bírságkezelés” szolgáltatás keretében a törvényileg megengedett mértékben;
 •  kezeljük az ügyfélfiókokat, kezeljük az azon ügyfelünkkel fennálló szerződéses jogviszonyunkat, amelynek Ön az alkalmazottja, illetve tájékoztassuk a szolgáltatásaink fejlesztésével kapcsolatban;
 •  flottakezelési szolgáltatásokat nyújtsunk az ügyfeleinknek a Járművel kapcsolatos szokásokkal összefüggésben (megtett kilométerek, üzemanyag- vagy alternatív energia-fogyasztás stb.);
 •  hozzáférést nyújtsunk a digitális platformjainkhoz. A személyes adatait több célból is kezelhetjük akkor, amikor Ön a digitális platformjainkat használja (például, hogy kezeljük a személyes információit, illetve a Járművekhez kapcsolódó adatokat, vagy hogy utazási információkhoz férjünk hozzá);
 •  kezeljük a vitarendezést, támogatást nyújtsunk és megválaszoljuk a kéréseket és panaszokat;
 •  hozzáférést nyújtsunk az Arval létesítményeihez és eszközeihez. Kezelhetünk személyes adatokat akkor, amikor ellátogat létesítményeinkbe, hogy fenn tudjuk tartani a megfelelő belépési és biztonsági ellenőrzéseket;
 •  hogy kapcsolatot tartsunk Önnel. Kezelhetünk személyes adatokat, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, amikor információt kér a társaságunkról vagy a szolgáltatásainkról, illetve amikor a szerződés frissítésére van szükség;
 •  jelentéseket készítsünk az ügyfeleinknek;
 •  kezeljük az úthasználati adókat;
 •  tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsunk az ügyfeleinknek;
 •  kezeljük a számlázást.
 •  kezeljük a szerződés végét.

 

3.3.2.        Az Ön személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy kereskedelmi ajánlatokkal keressük meg elektronikus úton, postán és telefonon

 

A BNP Paribas Csoport részeként szeretnénk, ha Ön hozzáférne azon termékek és szolgáltatások teljes köréhez, amelyek a leginkább megfelelnek az igényeinek.

Amint Ön az ügyfelünkké válik, és nem tiltakozik ez ellen, akkor a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban elektronikus úton ilyen ajánlatokat küldhetünk Önnek, továbbá a Csoport termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban is megkereshetjük ajánlatokkal, amennyiben azok hasonlóak azokhoz, amelyekre Ön már előfizetett.

Biztosítjuk, hogy ezek a kereskedelmi ajánlatok olyan termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódjanak, amelyek relevánsak az Ön igényei szempontjából és kiegészítik azokat, amelyekkel Ön már rendelkezik, így biztosítva, hogy az Ön érdekei és a mi érdekeink között egyensúly legyen.

 

Ha ez ellen nem tiltakozik, úgy telefonon, illetve postán küldhetünk Önnek ajánlatokat a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, valamint a Csoport és megbízható partnereink termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban is.

 

3.3.3.        Az Ön személyes adatait elemzésnek vetjük alá, hogy a termékeinket és az ajánlatainkat személyre szabjuk

Az Ön élményének és elégedettségének javítása céljából meg kell határoznunk, hogy Ön melyik ügyfélcsoporthoz tartozik. Ezért standard profilt alkotunk a releváns adatok alapján, amelyeket az alábbi információk közül választunk ki:

 • olyan információk, amelyeket Ön közvetlenül közölt velünk a velünk folytatott kommunikáció során, illetve amikor előfizetett egy termékre vagy szolgáltatásra,
 • a termékeink vagy szolgáltatásaink Ön általi használatából eredő információk;
 • a különböző csatornáink Ön általi használatából eredő információk: weboldalak és applikációk (pl., ha Ön ért a digitális technológiához, ha Ön előnyben részesíti a termékekre vagy szolgáltatásokra való nagyobb önállóságot biztosító előfizetéseket (öngondoskodás)); 

Ha nem tiltakozik ez ellen, ezt a személyre szabást standard profilalkotás alapján végezzük el. Az Ön beleegyezésével még több lépést tehetünk azért, hogy még inkább kielégítsük az igényeit azzal, hogy az alábbiakban leírt egyedi személyre szabást alkalmazunk.

 

3.4.  Az Ön személyes adatait akkor kezeljük, ha ebbe beleegyezett

 

Egyes adatkezelések esetén konkrét tájékoztatást adunk és a beleegyezését kérjük. Ön természetesen bármikor visszavonhatja a beleegyezését.

Az Ön beleegyezését kérjük különösen az alábbiak esetén:

 • az ajánlataink, termékeink vagy szolgáltatásaink egyedi személyre szabása kifinomultabb profilalkotás alapján, amellyel előre vetíthetjük az Ön igényeit és viselkedését;
 •  olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus ajánlatok, amelyek nem hasonlítanak azokhoz, amelyekre Ön már előfizetett, illetve olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozókat, amelyeket a megbízható partnereink ajánlanak;
 •  az Ön navigációs adatainak (sütik) felhasználása kereskedelmi célokra, vagy hogy többet tudjunk meg az Ön profiljáról. 

Szükség esetén további beleegyezést kérhetünk Öntől a személyes adatai kezeléséhez.

 

4. MILYEN TÍPUSÚ SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK? 

Gyűjtjük és felhasználjuk az Ön személyes adatait, amely kifejezés bármilyen olyan információra utalhat, amely Önt azonosítja vagy lehetővé teszi az Ön azonosítását.

 

Többek között az általunk Önnek nyújtott termék vagy szolgáltatás típusától, valamint az Önnel folytatott kommunikációnktól függően különböző típusú személyes adatokat gyűjtünk Önről:

Ha Ön egyéni lízingügyfél vagy leendő ügyfél, úgy az alábbi adatokat gyűjtünk:

 

 • Személyazonosító adatok: pl. teljes név, nem, születési hely és dátum, állampolgárság, személyi igazolvány száma, útlevél száma, jogosítvány száma, jármű rendszáma, fénykép, aláírás);
 • Elérhetőségi adatok: (magán vagy munkahelyi) postacím, e-mail cím, telefonszám;
 • Az Ön pénzügyi és családi helyzetére vonatkozó információk: pl. családi állapot, házassági vagyonjogi rendszer, gyermekek száma és életkora, a gyermekek tanulói vagy munkaviszonya, a háztartás összetétele, az Ön tulajdonában lévő ingatlanok: lakás vagy ház;
 • Életstílus: hobbik és érdeklődési kör, utazás, az Ön környezete (nomád, ülő életmód);
 • Gazdasági, pénzügyi és adózási információk: pl. adóazonosító, adóügyi illetőség, tartózkodási ország, fizetés és egyéb bevétel, az Ön vagyontárgyainak értéke;
 • Tanulmányi és karrieradatok: pl. iskolai végzettség, munkahely, munkáltató neve és javadalmazás;
 • Banki és pénzügyi információ az Ön birtokában lévő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban: pl. bankszámla adatok, tulajdonban és használatban lévő termékek és szolgáltatások (hitel, biztosítás, megtakarítás és befektetések, lízing, otthonvédelem), hitelkártyaszám, átutalások, pénzeszközök, bejelentett befektetői profil, hitelelőzmények, fizetési incidensek;
 • Tranzakciós adatok: tranzakciók, ideérve a kedvezményezett adatait, például a teljes nevét, címét és elérhetőségi adatait, valamint a banki tranzakciók adatait, például összegét, dátumát, időpontját és típusát (hitelkártya, átutalás, csekk, csoportos beszedés);
 •  A termékeink és szolgáltatásaink használatával kapcsolatos szokásaira és preferenciáira vonatkozó adatok;
 • Az Önnel folytatott kommunikációból gyűjtött adatok: pl. az Ön hozzászólásai, javaslatai, igényei, amelyeket az Ügynökségeinkben személyesen folytatott párbeszédekből (jelentések), valamint a telefonos kommunikációból (beszélgetés), e-mailen, cseten, csetboton keresztül folytatott megbeszéléseinkből, a közösségi oldalakon folyó párbeszédekből és a legutóbbi panaszaiból gyűjtünk. Az Ön kapcsolati és nyomkövetési adatai, pl. a weboldalainkon, online szolgáltatásainkban, applikációinkban, közösségi médiában üzemeltetett oldalainkon elhelyezett, nem hirdetési vagy analitikus célú sütik és nyomkövetők;
 • A videokamerás védelmi rendszerből (ideértve a biztonsági kamerarendszert) és a helymeghatározásból gyűjtött adatok: pl. pénzkivételek vagy kifizetések helyszíneinek nyomon követése biztonsági okokból, vagy hogy Ön azonosítani tudja az Önhöz legközelebb lévő fiókirodánkat vagy szolgáltatókat;
 • Az eszközeire vonatkozó adatok (mobiltelefon, számítógép, táblagép stb.): IP-cím, technikai specifikációk és egyedi azonosító adatok;
 • Személyre szabott belépési adatok vagy biztonsági funkciók, amelyek célja, hogy Ön be tudjon lépni az Arval weboldalára vagy applikációiba.

 

Ha Ön vállalati partnerünk/leendő ügyfelünk alkalmazottja, úgy az alábbi adatokat gyűjtjük:

 • Személyazonosító adatok: pl. teljes név, nem, születési hely és dátum, állampolgárság, személyi igazolvány száma, útlevél száma, jogosítvány száma, jármű rendszáma, fénykép, aláírás);
 • Elérhetőségi adatok: (magán vagy munkahelyi) postacím, e-mail cím, telefonszám;
 • Életstílus: hobbik és érdeklődési kör, utazás, az Ön környezete (nomád, ülő életmód);
 • A termékeink és szolgáltatásaink használatával kapcsolatos szokásaira és preferenciáira vonatkozó adatok;
 • Az Önnel folytatott kommunikációból gyűjtött adatok: pl. az Ön hozzászólásai, javaslatai, igényei, amelyeket az Ügynökségeinkben személyesen folytatott párbeszédekből (jelentések), valamint a telefonos kommunikációból (beszélgetés), e-mailen, cseten, csetboton keresztül folytatott megbeszéléseinkből, a közösségi oldalakon folyó párbeszédekből és a legutóbbi panaszaiból gyűjtünk. Az Ön kapcsolati és nyomkövetési adatai, pl. a weboldalainkon, online szolgáltatásainkban, applikációinkban, közösségi médiában üzemeltetett oldalainkon elhelyezett, nem hirdetési vagy analitikus célú sütik és nyomkövetők;
 • A videokamerás védelmi rendszerből (ideértve a biztonsági kamerarendszert) és a helymeghatározásból gyűjtött adatok: pl. pénzkivételek vagy kifizetések helyszíneinek nyomon követése biztonsági okokból, vagy hogy Ön azonosítani tudja az Önhöz legközelebb lévő fiókirodánkat vagy szolgáltatókat;
 • Az eszközeire vonatkozó adatok (mobiltelefon, számítógép, táblagép stb.): IP-cím, technikai specifikációk és egyedi azonosító adatok;
 • Személyre szabott belépési adatok vagy biztonsági funkciók, amelyek célja, hogy Ön be tudjon lépni az Arval weboldalára vagy applikációiba.

 

Ön akár egyéni lízingügyfél, akár egy vállalati ügyfelünk alkalmazottja, gyűjthetünk Önre vonatkozóan különleges adatokat – pl. egészségügyi adatok, biometrikus adatok, vagy az Ön által elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatok –, minden esetben az adatvédelmi szabályzatokban meghatározott szigorú feltételek betartása mellett.

 

5. KIKTŐL GYŰJTÜNK SZEMÉLYES ADATOKAT? 

Személyes adatokat közvetlenül Öntől gyűjtünk. Gyűjthetünk azonban személyes adatokat más forrásokból is.

 

Időnként nyilvános forrásokból gyűjtünk adatokat:

 • publikációk/adatbázisok, amelyeket hivatalos hatóságok vagy harmadik felek tesznek közzé (pl. a Francia Köztársaság Hivatalos Közlönye, kereskedelmi és cégjegyzék, a pénzügyi ágazat felügyelőhatóságai által kezelt adatbázisok);
 • jogi személyek vagy üzleti ügyfelek weboldalai/közösségi médián üzemeltetett oldalai, amelyek Ön által megosztott információkat tartalmaznak (pl. az Ön weboldala vagy közösségi médiában üzemeltetett oldala);
 • nyilvános információ, pl. a sajtóban publikált információk.

 

Személyes adatokat harmadik személyektől is gyűjtünk:

 • a BNP Paribas Csoport entitásai;
 • az ügyfeleinktől (cégek vagy magánszemélyek);
 • az üzleti partnereinktől (ideértve a gépkocsigyártókat, autókereskedőket, eredetiberendezés-gyártókat);
 • a fizetés-kezdeményezéssel és számlaösszesítéssel foglalkozó szolgáltatóktól (számlainformációk szolgáltatói);
 • olyan harmadik felektől, mint a hitelinformációs ügynökségek és csalásmegelőzésért felelős hatóságok;
 • adatközvetítőktől, akik felelősek annak biztosításáért, hogy törvényesek gyűjtenek releváns információkat.

 

 

6. KIKKEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT ÉS MIÉRT? 

a.    A BNP Paribas Csoport entitásai

A BNP Paribas tagjaként szorosan együtt dolgozunk a Csoport többi, a világ különböző pontjain működő társaságaival.

A személyes adatai ebből kifolyólag – amikor ez szükséges – megosztásra kerülhetnek a BNP Paribas csoport entitásaival az alábbi célokból:

 • hogy megfeleljünk a lent írt különböző jogi és szabályozási kötelezettségeinknek;
 • hogy teljesítsük jogos érdekeinket, amelyek az alábbiak:
  • a csalások kezelése, megelőzése és észlelése;
  • statisztikai vizsgálatok lefolytatása és az üzleti tevékenységhez előrejelző és leíró modellek kidolgozása, megfelelés, kockázatkezelés és csalás elleni küzdelem;
  • a többi Csoport entitás birtokában lévő, Önre vonatkozó egyes adatok megbízhatóságának javítása;
  • az összes olyan termék és szolgáltatás elérhetővé tétele az Ön számára, amely a leginkább megfelel az igényeinek és kívánságainak,
  • a termékek és szolgáltatások tartalmának és árának személyre szabása;

A finanszírozásunk és refinanszírozásunk szintén olyan jogos érdeknek minősül, amely azzal jár, hogy az Ön személyes adatai megosztásra kerülhetnek a BNP Paribas Csoport azon entitásaival, amelyek a refinanszírozásunkat biztosítják.

A Greenval Insurance DAC-nál ("Greenval") biztosított ügyfelek esetében az Ön adatai megoszthatók az adatkezelőként eljáró Greenval-lal a Greenval biztosítási kárigények, szerződések és díjak kezelése céljából. További információért arról, hogy a Greenval hogyan dolgozza fel az Ön személyes adatait, kérjük, tekintse meg a Greenval adatvédelmi tájékoztatóját itt.

Az Ön személyes adatai az Arval Csoport társaságai között is megosztásra kerülhetnek statisztikai vizsgálatok lefolytatása és az üzleti tevékenységhez előrejelző és leíró modellek kidolgozása, megfelelés, kockázatkezelés és csalás elleni küzdelem céljából;

Ezzel összefüggésben mi és ezek az Arval Csoporthoz tartozó társaságok közös adatkezelőkként járhatunk el; a közös adatkezelők olyan közös eszközt alkalmaznak, amely révén közös hozzáféréssel rendelkeznek és közösen használják fel az ügyfelek és gépkocsivezetők személyes adatait.

Az érintettek jogaival kapcsolatos kérelmeket bármelyik adatkezelőnek be lehet nyújtani. A közös adatkezelők tájékoztatják egymást az ilyen kérelmekről, és támogatják egymást azok kezelésében.

Az adatkezelés a közös adatkezelők jogos érekére alapul, amely a termékeik és szolgáltatásaik statisztikai tanulmányokkal történő javítása.

 

b.    A BNP Paribas Csoporton kívüli címzettekkel és adatfeldolgozókkal

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírt célok némelyikének eléréséhez szükség esetén megoszthatjuk az Ön személyes adatait az alábbiakkal:

 • adatfeldolgozók, amelyek a megbízásunkból teljesítenek szolgáltatásokat (pl. IT szolgáltatások, logisztika, nyomtatási szolgáltatások, telekommunikáció, adósságbehajtás, tanácsadás, forgalmazás és marketing).
 • banki és kereskedelmi partnerek, független ügynökök, közvetítők vagy brókerek, pénzintézetek, partnerek, kereskedelmi adattárak, amelyekkel kapcsolatban állunk, ha az ilyen adattovábbítás szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatásokat vagy a termékeket biztosítani tudjuk Önnek, vagy teljesítsük szerződéses kötelezettségeinket, illetve végrehajtsunk tranzakciókat (pl. bankok, levelező bankok, letéteményesek, letétkezelők, értékpapír-kibocsátók, kifizetők, tőzsdei platformok, biztosítók, fizetési rendszer-üzemeltetők, fizetési kártya-kibocsátók és fizetési kártya-közvetítők,  egymásnak kölcsönös garanciát nyújtó vállalkozások vagy pénzügyi biztosítéknyújtó intézetek);
 • helyi és külföldi pénzügyi, adóügyi, közigazgatási, bűnügyi vagy bírósági hatóságok, választott bírák vagy mediátorok, állami hatóságok és intézmények (pl. Banque de France, Caisse des dépôts et des Consignations), amelyeknek mi vagy a BNP Paribas Csoport bármely tagja köteles az alábbiak alapján adatot szolgáltatni:
  • a kérésükre;
  • a védelmünk, per vagy eljárás miatt;
  • jogszabálynak vagy egy illetékes hatóság által kiadott ajánlásnak való megfelelés miatt, amely vagy ránk vagy a BNP Paribas Csoport bármelyik tagjára vonatkozik;
 • harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatóknak (az Ön bankszámláiról szóló információk) fizetéskezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltatás nyújtása céljából, ha Ön beleegyezett a személyes adatainak adott harmadik félnek történő továbbításába;
 • bizonyos szabályozott foglalkozást folytató személyeknek, például ügyvédeknek, jegyzőknek vagy könyvvizsgálóknak, ha ez konkrét körülmények között szükséges (per, könyvvizsgálat stb.), valamint a biztosítóinknak, illetve a BNP Paribas csoport bármely társaságának vagy vállalkozásának tényleges vagy javasolt felvásárlójának.

 

7. SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA 

Az Európai Gazdasági Térségből (EGT) az EGT-n kívüli országba történő nemzetközi átutalások esetén a személyes adatai is továbbításra kerülhetnek. Amennyiben az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy egy EGT-n kívüli ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít, az Ön személyes adatai ez alapján kerülnek továbbításra.

 

Az olyan EGT-n kívüli országokba történő átutalások esetén, ahol a védelem szintjét az Európai Bizottság nem ítélte meg megfelelőnek, akkor vagy az adott helyzetre vonatkozó eltérést alkalmazunk (például, ha az átutalás szükséges az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez, ideértve a nemzetközi kifizetés végrehajtását), vagy az alábbi garanciákat alkalmazzuk az Ön személyes adatainak védelméért:

 • Az Európai Bizottság által jóváhagyott standard szerződéses rendelkezések;
 • Kötelező erejű vállalati szabályok.

 

Ha igényt tart a garanciák egy példányára, vagy információt kíván kapni ezek elérhetőségéről, írásbeli kérelmet nyújthat be a privacy@arval.hu e-mail címen a meghatározottak szerint.

 

8. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 

Az Ön személyes adatait annyi ideig őrizzük meg, ameddig az szükséges a hatályos jogszabályoknak vagy rendeleteknek való megfeleléshez, illetve az operatív követelményeinktől – például megfelelő számlavezetés, az ügyfélkapcsolat-kezelés elősegítése, valamint jogi igények vagy szabályozói kérelmek megválaszolása – függően ettől eltérő időtartamig.

Példaként:

 • Kockázat kezelése és bejelentése, műveletek és tranzakciók nyomon követése az eltérések észlelése érdekében, csalás megelőzése és észlelése, adóellenőrzési és bejelentési kötelezettségek teljesítése – a belső ellenőrzések végétől számított 5 év 
 • KYC (Ismerd meg az ügyfeled) - KYC elemzések és ügyfélellenőrzések lefolytatása (mind cégek, mind fizikai felhasználók tekintetében) a szerződéskötés előtt, valamint ezek kategorizálása kockázat szerint – az ügyféllel fennálló szerződéses jogviszony végétől számított 5 év
 • Hitelkockázat-kezelés abból a célból, hogy minden ügyfél esetében hitelkockázati dokumentációt állítsunk össze és kövessünk nyomon, kezeljük a hitelkockázati elemzéseket és döntést hozzunk a hitelbeszedéssel kapcsolatban az ügyféllel fennálló szerződéses jogviszony végétől számított 5 év
 • Számlázás – Tranzakciók rögzítése könyvelési és a pénzügyi biztonságra vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából – a számla dátumát követő 10 év
 • Biztosítási kárigények – Járműbalesetek kezelése és biztosítás céljából – az ügyféllel fennálló szerződéses jogviszony végétől számított 2 év. 
 • Bírságok – A Jármű használatával összefüggő forgalmi és parkolási bírságok és szabálysértések kezelése a „Bírságkezelés” szolgáltatás keretében a törvényileg megengedett mértékben – az esemény dátumától számított 5 év
 • A panaszkezeléssel összefüggő folyamataink és szolgáltatásaink hatékonyságának javítása – az ügyféllel fennálló szerződéses jogviszony végétől számított 5 év.
 • Valamennyi B2C/B2B2C lead begyűjtése és ajánlatadás – az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év  
 • A járművezetők valamennyi lehetséges csatornán keresztül összegyűjtött és megválaszolt kérése   az esemény időpontjától számított 5 év.
 • Kutatás és fejlesztés – statisztikai tanulmányok és előrejelzési modellek készítése céljából – A kutatás-fejlesztési projekt időtartama  

 

9. HOGYAN KÖVETHETI NYOMON EZEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSAIT

 

Egy olyan világban, ahol a technológiák folyamatosa fejlődnek, rendszeresen felülvizsgáljuk az Adatkezelési tájékoztatónkat, és szükség esetén módosítjuk azt.

 

A jelen dokumentum legújabb verzióját megtekintheti az interneten, illetve jelentős módosítások esetén a weboldalunkon vagy a szokásos kommunikációs csatornákon keresztül értesítjük Önt.

 

10. HOGYAN VÉDIK AZ ADATAIMAT, HA EGY ARVALHOZ KAPCSOLT GÉPJÁRMŰVEL RENDELKEZEM?

Az Arval adatokat gyűjthet és használhat fel, ha az Ön járművét telematikai box-szal szerelték fel, akár a jármű gyártója és/vagy az Arval szerelte be. Ez a szakasz csak a személygépkocsikra, motorkerékpárokra vonatkozik, legyen az termikus vagy elektromos, kivéve a kerékpárokat és robogókat[CB7] .

Ön a járműre ragasztott matricán keresztül kap tájékoztatást, ha a járműve egy Arvalhoz kapcsolt Gépjármű. Előfordulhat azonban, hogy ez a matrica nem áll rendelkezésre, ha a telematikai dobozt a jármű gyártója szerelte be.

Ha szeretné tudni, hogy az Arval adatokat gyűjt-e az Ön járművéről (az Arval és/vagy harmadik fél és/vagy a gyártó telematikai berendezései által történő távoli adatátvitel útján), kérjük, lépjen kapcsolatba a következő címen a Vezetői élményszolgálatunkkal:

driverteam@arval.hu

 

Az Arval ezeket az adatokat az alábbi táblázatban leírt jogos érdekei érdekében kezeli. Az adatkezelés céljai és az adatok megőrzési ideje nem haladja meg az alábbiakban megadott indikációkat.

A telematikai eszköz folyamatosan gyűjti a földrajzi helymeghatározási adatokat, kizárólag a jármű futásteljesítményének kiszámítása céljából. A geolokációs adatokhoz azonban az Arval nem fér hozzá, kivéve az alábbi táblázatban meghatározott konkrét célok (pl. a jármű ellopása) esetén.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAT

CÉLOK

MEGŐRZÉSI IDŐ

Az egyes napok végén mért kilométer-állás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A járműkezelés optimalizálása a lízing előtt, után és a lízingek között

 

Proaktív javaslat az egyedi lízingszerződés módosítására (időtartam és/vagy futásteljesítmény).

 

Vállalati ügyfelek által lízingelt járművek esetében: üzleti felülvizsgálatok készítése a vállalati ügyfelek számára, valamint tanácsadás a vállalati ügyfeleknek a flottahasználattal és az elektrifikációs lehetőségekkel kapcsolatban.

Szerződés időtartama + 1 év

 

Üzemanyag-tranzakciós adatok, azaz az üzemanyag mennyisége, a tranzakció összege, az üzemanyag típusa, a jármű azonosító száma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üzemanyag-fogyasztást és a CO2-kibocsátást kiszámítása

 

Vállalati ügyfelek által lízingelt járművek esetében: üzleti felülvizsgálatok készítése a vállalati ügyfelek számára, valamint tanácsadás a vállalati ügyfeleknek a flottahasználattal és a villamosítási lehetőségekkel kapcsolatban.

 

 

 

 

 

Utolsó energiaszint (üzemanyag vagy akkumulátor)

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üzemanyag-fogyasztást és a CO2-kibocsátást kiszámítása

 

 

Vállalati ügyfelek által lízingelt járművek esetében: üzleti felülvizsgálatok készítése a vállalati ügyfelek számára, valamint tanácsadás a vállalati ügyfeleknek a flottahasználattal és a villamosítási lehetőségekkel kapcsolatban.

 

 

 

 

 

Következő karbantartási dátumok (ha alkalmazható)

 

Jármű műszerfalának figyelmeztetései (ha alkalmazható)

 

DTC (diagnosztikai hibakódok) műszaki figyelmeztetések (ha alkalmazható)

 

 

Elektromos járművek esetén: az akkumulátor állapota

 

 

 

Proaktív javaslat a Gépjármű karbantartására (figyelmeztetés a Gépjármű legközelebbi szervizelésére és/vagy karbantartására)

 

 

A távolságmérő kilométer-kijelzőjén tapasztalt módosítás érzékelése

 

A karbantartási célú szervizelések proaktív kezelése. Megelőző karbantartás.

 

 

 

 

Jármű ellopása esetén:

Helymeghatározási pozíciók összegyűjtése, amikor a formális és hivatalos kárigény teljesült

 

Rossz adósság vagy hűtlen kezelés esetén: Helymeghatározási pozíciók összegyűjtése, amikor a formális és hivatalos kárigény teljesült

 

 

 

 

 

 

Követeléskezelés optimalizálása 

 

 

A lopott jármű felkutatásának felgyorsítása

 

 

 

A járműmentés felgyorsítása

 

 

 

 

 

 

 

 

Helymeghatározási adatok gyűjtése és tárolása az Arval által a lopással kapcsolatos kárigény lezárásáig, majd a begyűjtés napját követő 30 napig történő megőrzése a kárigény lezárása után

 

 

Helymeghatározási adatok gyűjtése és tárolása az Arval által a kárigény lezárásáig, majd a begyűjtés napját követő 30 napig történő megőrzése a kárigény lezárása után

 

 

 

 

Baleseti riasztások

·       Időbélyegző és pozíció (vagy cím)

·       Baleset súlyossága (4 szint a "FAKE"-től a "HARD"-ig, az érzékelőadatok fejlett, valós idejű feldolgozásának eredményeként).

·       Maximális G-erő az ütközéskor

·       A járműre gyakorolt ütközés szöge

·       Az ütközések száma

·       Kinetikai értékek az ütközés előtt és után

 

 

Baleseti jelentések

Ugyanazok az adatok, mint a baleseti figyelmeztető jelzések esetében, valamint a következő kiegészítő adatok:

·       baleset észlelésekor és riasztás küldésekor az eseményt megelőző 20 másodperctől az eseményt követő 20 másodpercig":

·       3 tengelyes gyorsulások

·       3 tengelyes szögsebesség (giroszkópos adatok)

·       sebesség és GPS-pozíció

 

 

 

 

 

Javítási folyamat tökéletesítése,

A kárigények körülményeinek kezelése és ellenőrzése

A kárigénykezelés megkönnyítése

A biztosítási csalások csökkentése

Harmadik fél felelősségének pontosabb azonosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javítási folyamat tökéletesítése,

A kárigények körülményeinek kezelése és ellenőrzése

A kárigénykezelés megkönnyítése

A biztosítási csalások csökkentése

Harmadik fél felelősségének pontosabb azonosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utazási adatok Elindulási és megállási időbélyegzők, kilométerállás, vezetési idő, úttípus (városi, autóút, autópálya), üzemanyagszint és fogyasztás, akkumulátor feltöltöttsége elektromos autók esetén, környezet típusa (nappal, éjszaka, szürkület)

 

- Vezetési események utazásonként (hirtelen fékezés, kanyarodás, durva sávváltás, energiapazarlás fékezéskor, durva gyorsulás, tétlenség) és az ehhez kapcsolódóan kiszámított pontszámok

 

Ezek az adatok „álnevesítésre” kerülnek a begyűjtésüktől számított egy vagy két hónapon belül, de mindenképpen az előtt, hogy az Arval azokat felhasználná a következő oszlopban felsorolt célok érdekében.

 

 

A járművel kapcsolatos ismeretek javítása

- A modell teljesítményének és karbantartási költségeinek jobb megértése 

 

- A mobilitási termékek jobb azonosítása a felhasználási mintázattól és tevékenységtől függően

 

Kutatás és fejlesztés az alábbiak vonatkozásában:

- Tanácsadás:

Jobb járműismeret a járműmodell teljesítményének jobb megértése érdekében

Energiaátmenet, teljesítményértékelés, összefüggés a gépjárműhasználat feltételei és a teljes tulajdonlási költség összetevői / üzemanyag- és egyéb energiafogyasztás között.

 

Biztosítás: felhasználási szokások megértése, új ajánlat kialakítása

 

- Karbantartás: működési idő kezelése, operatív folyamatok javítása, megelőző/proaktív karbantartás, gumiabroncs-költség csökkentése és használat-optimalizálás, költségoptimalizálás (olaj, féktárcsák stb.), akkumulátor esetleges meghibásodása, a Szerződés végi kilométer-állás értékelése, javítások stb.

 

- Marketing:

Felhasználási szokások megértése, új ajánlatok tervezése

A mobilitási termékek jobb azonosítása a használati szokások és a tevékenység függvényében.

 

A kárigények arányával kapcsolatos statisztikák készítése az alábbi célokból:

-          összefüggés felfedezése a kockázati szint (autóbaleset) és használati minták között (biztosítási célból)

 

Üzemanyag-fogyasztási statisztikák készítése az alábbi célokból:

-          A lízingbevevőnek nyújtott szolgáltatás minőségének javítása és

-          tanácsadás a jármű kiválasztáshoz (megfelelő jármű egy adott felhasználáshoz,  jármű-tevékenység, üzemanyag-fogyasztás, vezetési környezet szerint).

 

 

 

 

Up to 10 years

 

A kilométerek nyomon követése a jármű átvételekor és visszavételekor

km státusz, kalkuláció, végelszámolás

szerződés időtartama + 1 év

 

* „Álnevesítés” a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Ha az Ön munkáltatója előfizet az Arval Connect szolgáltatásra, az Ön munkáltatója, mint adatkezelő tájékoztatja Önt a saját céljai érdekében végzett adatkezelésekről.

 

 

1. melléklet

A személyes adatok kezelése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljából

 

Egy Bankcsoport tagja vagyunk, így megbízható rendszerrel kell rendelkeznünk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen (AML/TF) az összes központilag irányított egységünkben, valamint rendelkeznünk kell egy, a helyi, európai és nemzetközi szankciók alkalmazására szolgáló rendszerrel is (nevezetesen: bármilyen gazdasági vagy kereskedelmi szankció – ideértve az ezzel összefüggő törvényeket, rendeleteket, korlátozó intézkedéseket, embargókat, pénzeszközök befagyasztását célzó intézkedéseket –, amelyet a Francia Köztársaság, az Európai Unió, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyontárgyakat Ellenőrző Osztálya, illetve azon területeken működő bármely illetékes hatóság vezet be, alkalmaz vagy szab ki, ahol a BNP Paribas Csoport tevékenységet folytat.

Ezzel összefüggésben a BNP Paribas SA-val, a BNP Paribas Csoport anyavállalatával közös adatkezelőnek minősülünk (a „mi” kifejezés a jelen pontban a BNP Paribas SA-ra is vonatkozik).

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeinknek és a nemzetközi szankcióknak való megfelelés érdekében a továbbiakban felsorolt adatkezelési műveleteket végezzük, így megfelelve jogi kötelezettségeinknek:

 • Az „Ismerd meg az ügyfeled” (KYC): nagy gondossággal tervezett program, amelynek célja, hogy azonosítani, ellenőrizni, illetve frissíteni tudjuk az ügyfeleink személyazonosságát, ideértve alkalmazandó esetben a tényleges tulajdonosaikat és meghatalmazottaikat is;
 • A magas kockázatot jelentő ügyfelekre, a kiemelt közszereplőkre (a kiemelt közszereplők olyan, a jogszabályok által meghatározott személyek, akik a munkakörük vagy a beosztásuk miatt – amely lehet politikai, joghatósági vagy közigazgatási – jobban ki vannak téve e kockázatoknak) és a fokozott kockázat jellemezte helyzetekre vonatkozó fokozott átvilágítás;
 • Írásos szabályzatok, eljárások és ellenőrzések, amelyek célja annak megakadályozása, hogy a Bank kapcsolatot alakítson ki vagy tartson fenn fiktív bankokkal.
 • A kockázatok és a gazdasági helyzet belső felmérésére alapuló szabályzat, amely általánosságban tiltja, hogy – pénznemtől függetlenül – részt vegyünk bizonyos tevékenységekben vagy üzleti tranzakciókban, amelyek:
  • olyan magánszemély, jogi személy vagy szervezet számára, nevében vagy érdekében kerülnének végrehajtásra, aki ellen a Francia Köztársaság, az Európai Unió, az Egyesült Államok, az Egyesült Nemzetek szankciót vezettek be, illetve amelyek ellen olyan területeken vannak érvényben helyi szankciók, ahol a Csoport tevékenykedik;
  • közvetlenül vagy közvetve szankcióval sújtott területeket érintenek, pl. Krím-félsziget/Szevasztopol, Kuba, Irán, Észak-Korea vagy Szíria;
  • olyan pénzintézeteket vagy területeket érintenek, amely terrorista szervezetekkel állhatnak kapcsolatban, vagy azok ellenőrzése alatt állhatnak Franciaország, az Európai Unió, az Egyesült Államok vagy az Egyesült Nemzetek valamely illetékes hatóságának megítélése szerint.
 • Ügyféladatbázis-szűrés és tranzakciószűrés, amelynek célja a hatályos jogszabályoknak való megfelelés biztosítása;
 • Olyan rendszerek és folyamatok, amelyeknek célja a gyanús tevékenységek észlelése és jelentése az illetékes szabályozó hatóságoknak;
 • Olyan megfelelési program, amelynek célja a vesztegetés, korrupció és törvénytelen befolyásolás megelőzése Franciaország „Sapin II” törvénye, az Egyesült Államok külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvénye és az Egyesült Királyság vesztegetési törvénye alapján.

 

Ezzel összefüggésben az alábbiakra támaszkodunk:

 • külső szolgáltatók szolgáltatásai, amelyek naprakész listákat vezetnek a kiemelt közszereplőkről, pl. (a Dow Jones & Company, Inc. által biztosított) Dow Jones Factiva és (a REFINITIV, REFINITIV US LLC és a London Bank of Exchanges által biztosított) World-Check szolgáltatás.
 • a sajtóban elérhető nyilvános információk a pénzmosással, a terrorizmus finanszírozásával és a korrupcióval kapcsolatos tényekről;
 • kockázatos viselkedésekről vagy helyzetekről szóló információk (gyanús tranzakcióról szóló vagy ezzel egyenértékű bejelentés), amelyet a BNP Paribas Csoport szintjén lehet azonosítani.

Ellenőrzéseket végzünk nem csak akkor, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, hanem a teljes jogviszony alatt is, mind Önre, mind pedig az Ön által végrehajtott tranzakciókra vonatkozóan. Ha Önre vonatkozóan valamilyen figyelmeztetés volt érvényben, úgy a jogviszony megszűnésekor ezt az információt megőrizzük, hogy Önt azonosítani tudjuk és az ellenőrzéseinket ki tudjuk igazítani akkor, ha Ön esetleg újra kapcsolatot létesít a BNP Paribas Csoport valamelyik entitásával, illetve ha olyan tranzakció fordul elő, amelyben Ön részt vesz. 

A jogi kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében az általunk gyűjtött információkat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, a korrupció elleni küzdelem vagy a nemzetközi szankciók céljából a BNP Paribas Csoport entitásai megosztják egymással. Ha az Ön adatai az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országba kerülnek továbbításra, amely nem biztosít megfelelő szintű védelmet, a továbbításra az Európai Bizottság standard szerződéses rendelkezéseit alkalmazzuk. Amikor további adatokat gyűjtünk és osztunk meg egy EU-n kívüli ország jogszabályainak betartása érdekében, úgy ez az adatkezelés a jogos érdekünk alapján szükséges, miszerint az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy a BNP Paribas Csoportnak és entitásai betartsák a helyi kötelezettségeiket és elkerüljék a helyi büntetéseket.