ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BNP Paribas Csoport – amelyhez az Arval leányvállalatok (ideértve az Arval Magyarország Kft.-t [székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-09-711511]) is tartoznak – szilárd elveket fogadott el a Személyes Adatok Védelméről Szóló Chartában, amely elérhető a https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf címen.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) részletes információkat nyújt az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozóan az Arval Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság vagy Arval) mint adatkezelő által végrehajtott adatkezelések vonatkozásában.

Adatkezelőként tevékenységünk során felelősséggel tartozunk az Ön személyes adatainak összegyűjtéséért és kezeléséért Az Arval Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Önt mint  gépkocsi-használót (mint ügyfelünk vagy mint vállalati ügyfelünk alkalmazottja) vagy vállalati ügyfelünk képviselőjeként tájékoztassa arról, hogy mely személyes adatait gyűjtjük össze, miért használjuk és osztjuk meg az adatokat, mennyi ideig tároljuk ezeket, továbbá, Ön milyen jogokkal bír és hogyan érvényesítheti azokat.

Egyes szolgáltatások vagy termékek igénylése esetén szükség szerint további információkkal szolgálunk.

1.    MELY SZEMÉLYES ADATAI KERÜLNEK FELHASZNÁLÁSRA?

Személyes adatait tevékenységeink végzéséhez szükséges mértékben gyűjtjük össze és kezeljük annak érdekében, hogy magas színvonalú, személyre szabott termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek.

Az Ön által igénybe vett termék vagy szolgáltatás jellegétől függően különféle típusú személyes adatokat gyűjthetünk Önre vonatkozóan,  ideértve az alábbiakat:

•    azonosításra szolgáló adatok (pl. név, személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély száma, állampolgárság, születési hely és idő, nem, fénykép, IP cím);
•    kapcsolatfelvételi adatok (pl. állandó és levelezési cím, e-mail cím, telefonszám);
•    családi helyzetre vonatkozó adatok (pl. családi állapot, gyermekek száma);
•    adózásra vonatkozó információk (pl. adóazonosító, adózási státusz);
•    foglalkoztatásra vonatkozó információk (pl. foglalkozás, munkáltató neve, elhelyezkedése);
•    banki, pénzügyi és tranzakciós adatok (pl. hitelkártyaszám, bankszámlaszám, fizetési adatok);
•    a gépjármű bérleti szerződésre vonatkozó adatok (pl. ügyfélazonosító szám, szerződés száma, jármű azonosító száma);
•    biztosítási eseményekre vonatkozó adatok (pl. kártörténet, beleértve a kárkifizetéseket és szakértői jelentéseket, az áldozatokkal kapcsolatos információkat);
•    az Ön szokásaival és preferenciáival kapcsolatos adatok:
          o    termékeink és szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos banki, pénzügyi és tranzakciós adatok;
          o    a velünk való kapcsolatfelvételeire vonatkozó adatok: fiókjaink, internetes weboldalaink, alkalmazásaink, közösségi média oldalaink, találkozók, hívások, chat üzenetek, e-mail levelezés,  telefonbeszélgetések rögzítése;
•    videó-megfigyelés (CCTV-t is beleértve) és földrajzi helymeghatározási adatok (például a helyzet-meghatározásra szolgáló helyek azonosítása az Ön számára, illetve speciális szolgáltatások, mint például a gépkocsi megosztása).

Miután megkaptuk az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását, Társaságunk a termék vagy szolgáltatás jellegétől függően gyűjthet biometrikus adatokat (pl. ujjlenyomat, hangminta vagy arcminta azonosítási és biztonsági célokra történő felhasználás érdekében) is.

A fentieken túl jogszabályilag engedélyezett mértékben használhatunk fel szabálysértésekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos adatokat a közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos bírság-kezelési szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan.

Amennyiben jogszabályi kötelezettség nem írja elő, soha nem kérünk Öntől az Ön faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, genetikai adataira vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat.

Társaságunk által használt, Önt érintő adatokat közvetlenül Öntől vagy az alábbi forrásokból szerezhetjük be:

•    hatóságok által rendelkezésre bocsátott kiadványok, adatbázisok (pl. hivatalos folyóiratok);
•    vállalati ügyfeleink vagy fióktelepeik és leányvállalataik (pl. az Ön munkáltatója) vagy szolgáltató partnereink;
•    harmadik felek, például hitelminősítő ügynökségek és csalást megelőző ügynökségek, vagy az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban működő adatközvetítők;
•    weboldalak, közösségi média felületek, amelyek az Ön által közzétett információkat tartalmazzák (pl. saját weboldalán vagy közösségi média oldalán); és
•    harmadik felek által rendelkezésre bocsátott nyilvános adatbázisok.

2.    SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK KÜLÖNLEGES ESETEI, BELEÉRTVE A KÖZVETETT ADATGYŰJTÉST IS

Bizonyos esetekben olyan magánszemélyek személyes adatait is gyűjthetjük és felhasználhatjuk, akikkel közvetlen kapcsolatban állunk, állhatunk vagy álltunk, így például:

•     termékeink és szolgáltatásaink iránt érdeklődő személyek, potenciális ügyfelek.

Egyes esetekben úgy is gyűjthetünk Önnel kapcsolatos információkat, ha Önnek nincs közvetlen kapcsolata velünk. Ez például akkor fordulhat elő, ha munkáltatója tájékoztatást nyújt Önről, vagy az Ön elérhetőségét az egyik ügyfelünk biztosítja számunkra, ha például Ön:

•    családtagja;
•    adóstársa / kezese;
•    jogi képviselője (meghatalmazással rendelkező);
•    ügyfeleink fizetési tranzakcióinak kedvezményezettje;
•    biztosítási kötvény vagy bizalmi megállapodás kedvezményezettje;
•    ingatlan bérbeadója;
•    végső (tényleges) tulajdonos;
•    ügyfelek adósa (pl. csőd esetén);
•    társaság részvényese;
•    jogi személy (akár ügyfél, akár szolgáltató) képviselője; valamint
•    szolgáltató vagy kereskedelmi partner munkatársa.

3.    MILYEN CÉLBÓL ÉS MILYEN JOGALAPON TÖRTÉNIK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA?

3.1 Ha Ön meglévő és leendő vállalati ügyfelünk alkalmazottja vagy képviselője (esettől függően)

A személyes adatokat többek között az alábbi célokból kezelhetjük (a későbbi 3.3. pontban leírt egyéb felhasználások sérelme nélkül):

     -  Jogos érdekünk érvényesítése érdekében

•    Járműmenedzsment és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások céljából: személyes adatokat kezelhetünk abból a célból, hogy a Járművek előkészítéséhez, szállításához vagy használatához, továbbá menedzsmentjéhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek:
          o    hogy konfiguráljuk a Járművet és árajánlatot küldjünk Önnek;
          o    hogy leszállítsuk a járművet az Ön által választott helyszínre, esetlegesen az elektromos jármű töltőeszközeihez tartozó felszerelésekkel együtt a kiválasztott szolgáltatókkal való partneri együttműködésben;
          o    hiba esetén a gyártó termékvisszahívási eljárásaihoz;
          o    javításokhoz, karbantartáshoz és abroncscseréhez;
          o    káresemény-kezeléshez és biztosítási célokra;
          o    országúti segítségnyújtáshoz;
•    Üzemanyagkártyákhoz, mobilitás-kártyákhoz és útdíjakhoz. Kezelhetünk személyes adatokat abból a célból, hogy üzemanyagkártyát (üzemanyag-fizetéshez) és mobilitás-kártyát (többszörös mobilitási megoldásokat nyújtása céljából) biztosítsunk Önnek.
•    Vezetői tréningekhez. Kezelhetünk személyes adatokat abból a célból, hogy az autóvezetésének környezetre gyakorolt hatásáról tájékoztassuk, vagy abban az esetben, ha szeretné javítani biztonságát az utakon;
•    A közlekedési és parkolási bírságok és a jármű használatához kapcsolódó szabálysértések kezeléséhez a „Bírságkezelés” szolgáltatás részeként, a jogilag megengedett mértékben;
•    Ügyfélkezeléséhez. Kezelhetünk személyes adatokat abból a célból, hogy gondozza azon vállalati ügyfeleinkkel fenntartott szerződéses viszonyainkat, akiknek Ön az alkalmazásában áll, illetve hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt szolgáltatásaink tovább fejlesztéséről;
•    Ügyféljelentésekhez. Kezelhetünk személyes adatokat abból a célból, hogy a járművel kapcsolatos szokások szerinti flottamenedzsment szolgáltatást biztosítsunk Önnek (megtett kilométerek, üzemanyag- vagy alternatív energiafogyasztás…).
•    Hozzáférés biztosítása a digitális platformunkhoz. Kezelhetünk személyes adatokat több célból is, ha Ön igénybe veszi digitális platformunkat (például hogy kezeljük a személyes információit vagy a járművekhez kapcsolódó adatokat, pl. utazási információkat).
•    Hogy megoldjuk a vitás ügyeket, segítséget nyújtsunk Önnek, illetve hogy válaszoljunk kéréseire és panaszait;
•    Hogy hozzáférést biztosítsunk az Arval létesítményeihez és eszközeihez. Kezelhetünk személyes adatokat az Ön létesítményeinkben tett látogatásakor, hogy fenntartsuk a megfelelő belépési és biztonsági ellenőrzéseket.
•    Hogy kommunikáljunk Önnel. Kezelhetünk személyes adatokat, amikor Ön információt kér tőlünk a társaságunkról vagy a szolgáltatásainkról, vagy ha a szerződés módosítása szükséges;
•    Hogy kezeljük a számlázást, számlakibocsátás és beszedést.

3.2 Ha Ön lakossági leendő vagy meglévő lízingügyfél

A személyes adatokat többek között az alábbi célokból kezelhetjük (a későbbi 3.3. pontban leírt egyéb felhasználások sérelme nélkül):

     -  Hogy szerződést teljesítsünk, illetve hogy az Ön kérésére intézkedéseket tegyünk a szerződés Önnel való megkötését megelőzően;

A személyes adatokat felhasználjuk abból a célból, hogy megkössük és teljesítsük szerződéseinket, valamint hogy kezeljük az Önnel fennálló kapcsolatunkat. Ennek része, hogy:

•    meghatározzuk a hitelkockázati pontszámát és fizetőképességét;
•    értékeljük (pl. az Ön hitelkockázati pontszáma alapján), hogy ajánlhatunk-e Önnek terméket vagy szolgáltatást, és ha igen, milyen feltételek (pl. ár) mellett;
•    segítséget nyújtsunk Önnek, különösen azzal, hogy megválaszoljuk a kéréseit;
•    termékeket, szolgáltatásokat, speciális berendezést (pl. elektromos jármű töltőállomást) vagy mobilitási szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek;
•    kezeljük a hátralékos adósságokat;
•    szerződést kössünk Önnel. Kezelhetünk személyes adatokat azért, hogy Önt új ügyfélként regisztráljuk, hogy szerződést kössünk Önnel és azt teljesítsük;
•    hogy kezeljük a számlázást, számlakibocsátást és beszedést;
•    felméréseket végezzünk: kezelhetünk a személyes adatokat akkor, amikor kérdőívet küldünk Önnek, hogy visszajelzést kérjünk Öntől és felmérjük az elégedettségét szolgáltatásaink és termékeink javítása céljából;
•    járműmenedzsment és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások céljából: kezelhetünk a személyes adatokat abból a célból, hogy a járművek előkészítéséhez, szállításához vagy használatához, továbbá menedzsmentjéhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek:
          o    hogy konfiguráljuk a járművet és árajánlatot küldjünk Önnek;
          o    hogy leszállítsuk a járművet az Ön által választott helyszínre, esetlegesen az elektromos jármű töltőeszközeihez tartozó felszerelésekkel együtt a kiválasztott szolgáltatókkal való partneri együttműködésben;
          o    hiba esetén a gyártó termékvisszahívási eljárásaihoz;
          o    javításokhoz, karbantartáshoz és abroncscseréhez;
          o    káresemény-kezeléshez;
          o    országúti segítségnyújtáshoz;
          o    a választása szerinti kiegészítő szolgáltatások nyújtásához;
•    Üzemanyagkártyákhoz, mobilitás-kártyákhoz és útdíjakhoz. Kezelhetünk személyes adatokat abból a célból, hogy üzemanyagkártyát (üzemanyag-fizetéshez), mobilitás-kártyát (az elektromos jármű feltöltéséhez) biztosítsunk Önnek.
•    Vezetői tréningekhez. Kezelhetünk személyes adatokat abból a célból, hogy az autóvezetésének környezetre gyakorolt hatásáról tájékoztassuk, vagy abban az esetben, ha szeretné javítani biztonságát az utakon;
•    A közlekedési és parkolási bírságok és a jármű használatához kapcsolódó szabálysértések kezeléséhez a „Bírságkezelés” szolgáltatás részeként, a jogilag megengedett mértékben;
•    Hozzáférés biztosítása a digitális platformunkhoz. Kezelhetünk személyes adatokat több célból is, ha Ön igénybe veszi digitális platformunkat (például hogy kezeljük a személyes információit vagy a járművekhez kapcsolódó adatokat, illetve hogy hozzáférjünk az utazási információkhoz).
•    Hogy megoldjuk a vitás ügyeket, segítséget nyújtsunk Önnek, illetve hogy megválaszoljuk kéréseit és panaszait;
•    Hogy hozzáférést biztosítsunk az Arval létesítményeihez és eszközeihez. Kezelhetünk személyes adatokat az Ön létesítményeinkbe tett látogatásaikor, hogy fenntartsuk a megfelelő belépési és biztonsági ellenőrzéseket.
•    Hogy kommunikáljunk Önnel. Kezelhetünk személyes adatokat, amikor Ön információt kér tőlünk a társaságunkról vagy a szolgáltatásainkról, vagy ha a szerződés módosítása szükséges;
•    Hogy értékeljük (pl. az Ön hitelkockázati pontszáma alapján), hogy ajánlhatunk-e Önnek terméket vagy szolgáltatást, és ha igen, milyen feltételek (pl. ár) mellett.

3.3. Ha Ön vagy (i) ügyfél vagy leendő ügyfél alkalmazottja vagy jogi képviselője, vagy (ii) lakossági meglévő vagy leendő lízingügyfél

     a.  Azért, hogy megfeleljünk a saját vagy a BNP Paribas Csoport jogi és felügyeleti kötelezettségeinek

Felhasználjuk az Ön személyes adatait abból a célból, hogy megfeleljünk a szabályozásoknak, különösen a banki és pénzügyi vonatkozásúaknak:

•    csalás kezelése, megelőzése és felderítése;
•    kockázatok monitorozása és bejelentése (pénzügyi, hitel-, jogi, megfeleléssel vagy hírnévvel kapcsolatos kockázatok, fizetésképtelenségi kockázatok stb.), amely minket és/vagy a BNP Paribas Csoportot érintheti;
•    szükség esetén telefonhívások, chatbeszélgetések, e-mailek stb. rögzítése;
•    a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és felderítése, valamint a szankciókra és embargókra vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés az „Ismerd meg az Ügyfeled” (KYC) folyamaton keresztül (hogy azonosítsuk Önt, ellenőrizzük személyazonosságát, átvizsgáljuk az adatait (az Önét vagy a vállalatáét) a szankciós listák alapján és meghatározzuk a profilját);
•    gyanús megrendelések és tranzakciók felderítése és kezelése;
•    az adócsalás elleni küzdelemhez való hozzájárulás, valamint az adóellenőrzési és értesítési kötelezettségek teljesítése;
•    tranzakciók nyilvántartása könyvelési célokra;
•    információcsere az adójogszabályok alapján;
•    a társadalmi felelősségvállalással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kockázatok megelőzése, észlelése és bejelentése;
•    a vesztegetés feltárása és megelőzése;
•    jelentés különböző műveletekről, tranzakciókról vagy megrendelésekről, illetve válaszadás megfelelő engedéllyel rendelkező helyi vagy külföldi pénzügyi, adóügyi, közigazgatási, bűnügyi nyomozó vagy bírósági hatóságoktól, választott bíráktól vagy mediátoroktól, bűnüldöző szervektől, állami hivataloktól vagy kormányzati szervektől érkezett megkeresésekre.

     b.  Azért, hogy érvényesítsük jogos érdekünket:

Felhasználjuk az Ön személyes adatait, ideértve a tranzakciókra vonatkozó adatokat is, az alábbi célokra:

•    Kockázatkezelési cél:
          o    a tranzakciók igazolása, ideértve az elektronikus alátámasztásokat;
          o    csalás kezelése, megelőzése és felderítése; o    tranzakciók monitorozása, hogy azonosítsuk azokat, amelyek eltérnek a megszokott rutintól (pl. ha Ön egy nagy összegű készpénzfelvételt hajt végre egy a bankszámláján elhelyezett nagy összegből egy olyan országban, amely nem felel meg a lakóhelyének).
          o    tartozásbeszedés;
          o    jogi követelések érvényesítése és védelem jogviták esetén;
          o    egyedi statisztikai modellek kidolgozása, hogy meghatározzuk az Ön hitelképességét;
          o    egyeztetés és adatcsere hitelügynökségekkel, hogy azonosítsuk a hitelkockázatokat.
•    A mi ajánlatunk és más BNP Paribas szervezetek ajánlatainak személyre szabása céljából, hogy:
          o    javítsuk termékeink, szolgáltatásaink és mobilitási megoldásaink minőségét;
          o    hirdessük azon termékeinket, szolgáltatásainkat és mobilitási megoldásainkat, amelyek illeszkednek az Ön helyzetéhez és profiljához;
          o    következtetéseket vonjunk le az Ön preferenciáiról és szükségleteiről, hogy személyre szabott kereskedelmi ajánlatot tegyünk Önnek;
          o    felhívjuk a figyelmét a CO2 és más szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó ajánlásokra, valamint költségcsökkentő lehetőségekre;

Ezt a személyre szabást azzal valósítjuk meg, hogy:

-    szegmentáljuk leendő és meglévő ügyfeleinket;
-    elemezzük az Ön szokásait és preferenciáit különböző kommunikációs csatornákon (pl. látogatás a fióktelepeinken, e-mailek vagy üzenetek; látogatások a weboldalunkon stb.) keresztül;
-    megosztjuk az adatait más BNP Paribas szervezetekkel, ha Ön annak a szervezetnek jelenleg az ügyfele vagy mostantól az ügyfele lesz, különösen azért, hogy felgyorsítsuk a csatlakozást;
-    az Ön által már birtokolt vagy igénybe vett termékeink vagy szolgáltatásaink egyeztetése az Önről tárolt egyéb adatokkal;
-    a célzottság növelése érdekében közös vonások vagy viselkedések feltárása jelenlegi ügyfeleink között, és más egyének keresése, akik ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek.

•    A kutatás és fejlesztés (R&D), valamint analitika céljából, amely egyedi statisztikák/prediktív modellek létrehozását jelenti. Ezek célja:
          o    operatív folyamataink optimalizálása és automatizálása (pl. GYIK chatbot létrehozása);
          o    hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat vagy mobilitási megoldásokat ajánljunk, amelyek a leginkább megfelelnek az Ön, mint ügyfél és/vagy felhasználó érdekének;
          o    hogy a termékek, szolgáltatások és mobilitási szolgáltatások elosztását, tartalmát és árazását az Ön, mint ügyfél és/vagy felhasználó profiljához és érdekeihez igazítsuk;
          o    új ajánlatokat készítése;
          o    potenciális biztonsági hibák megelőzése, ügyfél-hitelesítés és hozzáférési jogkezelés javítása;
          o    biztonságmenedzsment növelése;
          o    kockázat- és megfelelési menedzsment fejlesztése;
          o    a csalás kezelésének, megelőzésének és felderítésének javítása;
          o    a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem fokozása.
•    Biztonsági okokból és az IT rendszerek teljesítménye céljából, ideértve:
          o    IT-menedzsmentet, és ennek részeként az infrastruktúramenedzsment (pl. közös platformok) üzletmenet-folytonosságot és biztonságot (pl. internetfelhasználó-hitelesítés);
          o    személyi sérülés és emberekben és árukban okozott károk megelőzését (pl. videós védelem).
•    Általánosabb értelemben:
          o    hogy informáljuk a termékeinkről, szolgáltatásainkról és mobilitási megoldásainkról;
          o    versenyek és játékok, nyereményjátékok, sorsolás és más promóciós műveletek szervezése céljából;
          o    ügyfél és vezetői elégedettség felmérése és közvélemény-kutatások céljából;
          o    a folyamathatékonyság növelése céljából (hogy képzésben részesítsük munkavállalóinkat a call centerbe érkező telefonhívások rögzítésével, és hogy javítsuk a telefonhívási forgatókönyvet);
          o    folyamataink folyamat-automatizálásának megvalósítása, például alkalmazástesztelés, automatikus kitöltésű panaszkezelés stb. céljából.

Jogos érdekeink tekintetében mindig érvényesül az arányosság elve, és érdekmérlegelési teszt segítségével ellenőrizzük, hogy az Ön érdekei és alapvető jogai mindenkor érvényesüljenek. Amennyiben több információt szeretne kapni ezen érdekmérlegelési tesztekről, kérjük az alábbi, „Hogyan léphet velünk kapcsolatba” című 9. pontban megadott elérhetőségeken keressen fel minket.

     c.  Azért, hogy tiszteletben tartsuk az Ön döntését, ha egy adott adatkezeléshez a hozzájárulását kértük

Bizonyos adatkezelési célok esetén egyedi tájékoztatást nyújtunk, és felkérjük Önt, hogy egyezzen bele az adott adatkezelésbe. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

4.    KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMELYES ADATAIT?

A fent említett célok elérése érdekében az Ön személyes adatait kizárólag a következőkkel osztjuk meg:

•    a BNP Paribas Csoport tagjai (például annak érdekében, hogy Ön a Csoport termékeinek és szolgáltatásainak teljes köréből részesülhessen);
•    egyes szolgáltatásokat Társaságunk nevében nyújtó szolgáltatók;
•    megkeresések esetén a pénzügyi, adóügyi, szabályozó vagy igazságügyi hatóságok, egyéb hatóságok vagy állami szervek, a jogszabályok által megengedett mértékig;
•    bizonyos állami nyilvántartásokban szereplő szakemberek, például ügyvédek, közjegyzők vagy könyvvizsgálók.

5.    SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE

Bizonyos körülmények között másik országba is továbbíthatjuk adatait. Az Európai Gazdasági Térségből (EGT) induló olyan nemzetközi adattovábbítások esetén, amelyek olyan EGT-n kívüli országba irányulnak, melyet az Európai Bizottság megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként ismert el, az Ön személyes adatai ezen az alapon kerülnek továbbításra.

Olyan EGT-n kívüli országokba irányuló adattovábbítások esetén, amelyeket az Európai Bizottság nem ismert el megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként, vagy az adott helyzetre nézve lehetővé tett eltérő szabályokra támaszkodunk (pl. ha nemzetközi fizetés esetén az adattovábbítás a velünk kötött szerződés teljesítéséhez szükséges), vagy a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az alábbi védőintézkedések valamelyikét hajtjuk végre:

•    az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződési feltételek;
•    kötelező érvényű vállalati szabályok.

Amennyiben meg szeretné kapni az ilyen adatbiztonsági kikötések másolati példányát vagy elérhetőségi helyét, kérjük, írásbeli kérelmét küldje el a 9. pontban meghatározottak szerint.

6.    MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön Személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések által előírt, illetve a belső működési követelményeinknek (pl. a megfelelő számlavezetés, az ügyfelekkel való kapcsolattartás megkönnyítése, valamint a jogi igények és szabályozói elvárásoknak való megfelelés érdekében) megfelelő ideig tároljuk. Egy ügyféllel kapcsolatban összegyűjtött legtöbb személyes adatot az adott ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt, továbbá a szerződéses kapcsolat megszűnése után korlátozott ideig őrizzük meg, de legfeljebb a jogi igények érvényesítésének vagy védelmének biztosításához szükséges ideig.

7.    MILYEN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI VANNAK ÉS HOGYAN GYAKOROLHATJA AZOKAT?

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban Ön a következő jogokkal rendelkezik:

•    Hozzáférés: információt kérhet személyes adatai kezeléséről, és másolatot is kérhet ezekről az adatokról.
•    Helyesbítés: amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor kérheti ezen személyes adatai módosítását.
•    Törlés: a törvény által megengedett mértékben kérvényezheti a személyes adatai törlését.
•    Korlátozás: kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
•    Tiltakozás: Ön jogosult arra, hogy saját helyzetére hivatkozva tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben azok közérdeken vagy jogos érdeken alapulnak. Joga van tiltakozni a személyes adatainak marketing célokra történő felhasználása ellen, beleértve a direkt marketinghez kapcsolódó profilalkotást is.
•    Hozzájárulás visszavonása: amennyiben személyes adatai kezelése hozzájáruláson alapul, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
•    Adatok hordozhatósága: amennyiben jogilag lehetőség van rá, akkor Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat visszaküldjük Önnek, vagy – ahol ez technikailag kivitelezhető – továbbítsuk egy harmadik félnek.

Amennyiben a fent felsorolt jogokat szeretné gyakorolni, kérjük, töltse ki az "Adatkezelési beállítások" nyilatkozatunka, vagy keressen a 9. pontban meghatározott elérhetőségeink egyikére. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, a fenti jogokon felül Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1374 Budapest, Pf. 603., www.naih.hu).

8.    HOGYAN ÉRTESÜLHET A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAIRÓL?

A technológiai változások világában szükség lehet arra, hogy jelen tájékoztatót rendszeresen frissítsük.

avasoljuk, hogy online tekintse át a szöveg legújabb változatát. Honlapunkon, valamint az egyéb szokásos kommunikációs csatornáinkon (pl.: MyArval) keresztül tájékoztatni fogjuk Önt minden lényegi módosításról.

9.    HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Amennyiben további kérdése merülne fel az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mail: privacy@arval.hu
Postacím: Arval Magyarország Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Adatvédelmi tisztviselőnk:

Név: Rogelio Aguilar

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Levelezési cím: 5 Aldermanbury Square, EC2V 7HR London
E-mail: rogelio.aguilar@uk.bnpparibas.com
Telefonszám: +44 20 7595 2231
Mobilszám: +44 74 6940 3697

Ha a sütikkel és adatbiztonsággal kapcsolatban többet szeretne megtudni, kérjük, tekintse meg a Süti Szabályzatunkat (Cookies Policy) honlapunkon.

10.    HOGYAN VÉDJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, AMENNYIBEN ARVAL TELEMATIKAI ESZKÖZZEL ELLÁTOTT AUTÓT HASZNÁL?

Amennyiben Ön Arval telematikai eszközzel ellátott gépkocsit használ, erről a járműben elhelyezett matricáról, illetve munkáltatójától tájékozódhat.

Amennyiben a gépkocsi Arval telematikai eszközzel van ellátva, úgy az Arval az adatokat a járműbe telepített telematikai berendezés (továbbiakban: „Készülék") távoli adatátvitele során gyűjti össze. A készülék lehetővé teszi, hogy korlátozott célból és az Arval jogos érdekének érvényesítése érdekében az Arval bizonyos személyes adatokat kezeljen. Az adatkezelés céljai és az adatmegőrzési idők nem haladhatják meg az alábbi táblázatban megadottakat:

ADAT

CÉL

MEGŐRZÉSI IDŐ

Időbélyeg

Kilométeróra-állás

Az egyedi bérleti szerződés (időtartam és / vagy futásteljesítmény) kiigazítására irányuló proaktív javaslattétel A jármű proaktív karbantartása (figyelmeztetés a jármű következő szervizelésére és / vagy karbantartására) A kilométer-számláló kilométer-kijelzőjének megváltoztatása általi visszaélés azonosítása Üzemanyag-kártyákkal való visszaélés azonosítása

Szerződés időtartama + 1 év

A következő álnevesített* adatok: Időbélyegek, kilométer, út típusa (városi, közúti, autópálya), környezet típusa (nap, éjszaka, szürkület) Álló helyzetben járatott motor időtartama Vezetési események utazásonként (intenzív fékezés, kanyarodás, hirtelen sávváltás, sebesség- és energiaveszteség fékezéskor, intenzív gyorsítás, alapjárat) és kapcsolódó számított pontszámok Üzemanyag-fogyasztás becslése utazásonként

Álnevesített K+F (kutatási és fejlesztési) jelentések készítése a következőkkel kapcsolatban: Tanácsadás: Energia-átállás, benchmark, kölcsönhatás a járműhasználat feltételei és a használati feltétek / üzemanyag-fogyasztás között Biztosítás: használatmegértés, szegmentált ajánlat Karbantartás: szerviz intervallum menedzsment, működési folyamatok fejlesztése Marketing: használatmegértés, szegmentált ajánlati lehetőségek

2 év

A valós időben gyűjtött földrajzi elhelyezkedés (feltéve, hogy az Arval előzetesen megfelelően benyújtott panaszt kapott lopásért)

Lopott jármű megtalálása

GPS adatokat a lopáskár lezárásáig gyűjtjük, majd ezeket az adatokat a gyűjtés után 60 nappal töröljük

 

*"Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.